NYC Skyline.

 

 

 

ຮູບປັ້ນເສລີພາບດ້ານ ໜ້າ 2ຂໍ້ຄວາມເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບໂຮງແຮມທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຈຸດຕ່າງ various ທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈຫຼາຍທີ່ສຸດໃນນະຄອນນິວຢອກ:

ສະຫນາມບິນ

University Columbia

ຕູ້ປານິວຢອກ

ສູນ Rockefeller

 

 

 

ໂຮງແຮມໃນນິວຢອກທີ່ມີບ່ອນຈອດລົດຟຣີ

ຄູ່ມືລົດໄຟໃຕ້ດິນເມືອງນິວຢອກ

ໂຮງແຮມທີ່ເປັນມິດກັບສັດລ້ຽງໃນນະຄອນນິວຢອກ

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ອາກາດນິວຢອກ

 

ຄືນ Manhattan Skyline