Zurich, Switzerland

ຮູບພາບໂດຍ ຮູບພາບ ຈາກ Pixabay

 

 

ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໂຮງແຮມທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຈຸດທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈທີ່ສຸດໃນເມືອງ Zurich, ສະວິດເຊີແລນ:

 

 

ສະ ໜາມ ບິນ Zurich (ZRH)