ເສັ້ນຂອບຟ້າຂອງ Huntsville, ວັນທີ 10 ທັນວາ
ຂໍ້ຄວາມເຫຼົ່ານີ້ບອກລາຍຊື່ໂຮງແຮມທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຈຸດຕ່າງ various ທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈຢູ່ໃນ Huntsville, Alabama:

ມະຫາວິທະຍາໄລ Alabama A & M (AAMU)

ໂຮງHuntໍ Huntsville

ສະ ໜາມ ບິນສາກົນ Huntsville

ມະຫາວິທະຍາໄລ Oakwood

ມະຫາວິທະຍາໄລ Alabama ທີ່ Huntsville

ສູນອາວະກາດແລະຈະຫຼວດຂອງສະຫະລັດ

ສວນພະລຶົກສະສາດ Huntsville

Rockets Huntsville Alabama 1987