ຮ່ອງກົງ

 

 

 

 

ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໂຮງແຮມທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຈຸດທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈທີ່ສຸດຢູ່ໃນຮ່ອງກົງ:

 

ສະ ໜາມ ບິນສາກົນຮ່ອງກົງ