سالن قبرهای بیب
دو هتل نزدیک به پردیس اصلی دانشگاه تروی عبارتند از مسافرخانه همپتون تروی ✰✰✰، و حیاط توسط ماریوت تروی ✰✰✰، که هر دو 1.8 کیلومتر (1.12 مایل) با دانشگاه فاصله دارند.

 

هتل های دیگر در نزدیکی دانشگاه تروی:

Super 8 توسط Wyndham Troy ✰✰: 2 کیلومتر (1.24 مایل)


 

روز مسافرخانه توسط ویندهام تروی ✰✰: 2 کیلومتر (1.24 مایل)

 

Econo Lodge Troy ✰✰: 2.3 کیلومتر (1.4 مایل)


 

Best Inn Troy Inn ✰✰: 3.1 کیلومتر (1.9 مایل)


 

کیفیت مسافرخانه تروی ✰✰: 3.8 کیلومتر (2.3 مایل)

موسسه کنفوسیوس دانشگاه تروی

ورودی تروی