هتل هالیدی این هلسینکی - اکسپو، یکی از هتل های متعدد در هلسینکی، فنلاند.

La Holiday Inn Helsinki – Expoیکی از هتل های متعدد هلسینکی، فنلاند.

 

 

 

 

 

 

این پست‌ها نزدیک‌ترین هتل‌ها به نقاط دیدنی هلسینکی، فنلاند را فهرست می‌کنند:

 

ایستگاه مرکزی هلسینکی

هلسینکی – فرودگاه وانتا (HEL)

 

 

 

هتل کامپ در شب در زمستان - پانورامامرتبط:

هتل های دیگر شهرها و شهرها