Liverpool Lime Street là ga đường sắt chính ở Liverpool, Anh. Các dịch vụ đường sắt từ Phố Lime chạy đến các điểm bao gồm Manchester Piccadilly và Sân bay Manchester, cũng như Blackpool, Birmingham, York, Leeds, London và Glasgow. Khách sạn gần Liverpool Lime Street nhất là The Liner tại […]

Đọc tiếp →