ඉලිනොයිස් හි හෝලිඩේ හෝටල් සහ සූට්ස් බ්ලූමින්ටන් ගුවන් තොටුපල.

ඉලිනොයිස් හි හෝලිඩේ හෝටල් සහ සූට්ස් බ්ලූමින්ටන් ගුවන් තොටුපල.

 

 

 

 

 

මධ්‍යම ඉලිනොයිස් ප්‍රාදේශීය ගුවන් තොටුපල පර්යන්තය, නොවැම්බර් 2009බ්ලූමින්ටන්/සාමාන්‍ය පෙදෙසට මධ්‍යම ඉලිනොයිස් ප්‍රාදේශීය ගුවන් තොටුපල (බීඑම්අයි) සේවය කරයි. බ්ලූමින්ටන් වෙත පියාසර කරන ගුවන් සේවා වන්නේ ඩෙල්ටා, ෆ්‍රොන්ටියර්, ඇමරිකානු සහ ඇලජියන්ට් එයාර් ය. මෙම ගුවන් තොටුපලේ සිට අවුරුද්ද පුරා පියාසර කරන ගමනාන්ත ඇතුළත් වේ ඔර්ලන්ඩෝ, ඇට්ලන්ටා, ඩලස්, චිකාගෝ, සහ ඩිට්රොයිට්. ඊට අමතරව, සෘතුමය ගුවන් ගමන් ද තිබේ තම්පා සහ ඩෙස්ටින්.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

බ්ලූමින්ටන් ගුවන් තොටුපලේ හෝලිඩේ හෝටල් සහ සූට්ස් හි කාමරයක්.

බ්ලූමින්ටන් ගුවන් තොටුපලේ හෝලිඩේ හෝටල් සහ සූට්ස් හි කාමරයක්.

එම බ්ලූමින්ටන් ගුවන් තොටුපළට ආසන්නතම හෝටලය 3-තරු වේ බ්ලූමින්ටන් ගුවන් තොටුපල හෝලිඩේ ඉන් හෝටල් සහ සූට්ස් වීදිය හරහා ඇති දේ. ඔවුන් නොමිලේ ගුවන් තොටුපල ෂටලයක් ලබා දේ.

කාමර පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු, හතර දෙනෙකු හෝ හය දෙනෙකු දක්වා නිදා ගන්නා අතර ශීතකරණයක් සමඟ පැමිණේ. ඔවුන් සතුව මයික්‍රෝවේව් උදුනක් මෙන්ම කෝපි සාදන්නෙකු ද ඇත.

හෝටල් පහසුකම් වලට අවන්හලක් සහ කුඩා වෙළඳපොලක් ඇතුළත් වේ. ගෘහස්ථ පිහිනුම් තටාකයක් මෙන්ම ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් ද ඇත.

සුරතල් සතුන්ට හැකි සුරතල් ගාස්තුවක් සඳහා රැඳී සිටිය හැකි අතර සුරතල් භාජන තිබේ.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් සලසයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 3 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව දහවල් 12 යි.

3202 ඊස්ට් එම්පයර් වීදිය, බ්ලූමින්ටන්, අයිඑල් 61704, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

 

 

 

 

 

 

බ්ලූමින්ටන් ගුවන් තොටුපල අසල ඇති අනෙකුත් හෝටල්:

 

 

 

 

කන්ට්‍රි ඉන් සහ සූට්ස් ද ඊස්ට්ලන්ඩ් සූට්ස් හෝටලය අසලම ඇත.

 

 

 

 

 

 

රදිසන්, බ්ලූමින්ටන් - රටේ ගුවන් තොටුපල, අයිඑල් විසින් රටේ තානායම් සහ කාමර

 

 

 

 

රදිසන්, බ්ලූමින්ටන් - සාමාන්‍ය ගුවන් තොටුපළේ කන්ට්‍රි ඉන් සහ සූට්ස්. අයිඑල්.

රදිසන් විසින් රචිත ද කන්ට්‍රි ඉන් සහ සූට්ස්, බ්ලූමින්ටන් - සාමාන්‍ය ගුවන් තොටුපල, අයිඑල්

තරු 3 යි රදිසන්, බ්ලූමින්ටන් - රටේ ගුවන් තොටුපල, අයිඑල් විසින් රටේ තානායම් සහ කාමර 1.5 ක් හෝ ගුවන් තොටුපලේ සිට සැතපුම් 0.93 ක් isතින් වේ.

කාමර තුනක් හෝ පහක් දක්වා නිදාගෙන ශීතකරණයක් සමඟ පැමිණේ. ඔවුන් සතුව මයික්‍රෝවේව් උදුනක් සහ කෝපි සාදන්නෙකු ද ඇත. ඊට අමතරව, නොමිලේ උණුසුම් උදෑසන ආහාරයක් තිබේ.

හෝටල් පහසුකම් සඳහා ගෘහස්ථ පිහිනුම් තටාකයක් සහ ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් ඇතුළත් වේ.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් සලසයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 3 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව දහවල් 12 යි.

2403 ඊස්ට් එම්පයර් වීදිය, බ්ලූමින්ටන්, අයිඑල් 61704, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

 

 

 

 

 

 

ඊස්ට්ලන්ඩ් සූට්ස් හෝටල් සහ සම්මන්ත්‍රණ මධ්‍යස්ථානය

 

 

 

 

ඊස්ට්ලන්ඩ් සූට්ස් හෝටල් සහ සම්මන්ත්‍රණ මධ්‍යස්ථානයේ කට්ටලයක්.

ඊස්ට්ලන්ඩ් සූට්ස් හෝටල් සහ සම්මන්ත්‍රණ මධ්‍යස්ථානයේ කට්ටලයක්.

තරු 3 යි ඊස්ට්ලන්ඩ් සූට්ස් හෝටල් සහ සම්මන්ත්‍රණ මධ්‍යස්ථානය මධ්‍යම ඉලිනොයිස් ගුවන් තොටුපලේ සිට කි.මී 2.2 ක් හෝ සැතපුම් 1.3 ක් isතින් වේ. ඔවුන් නොමිලේ ගුවන් තොටුපල ෂටලයක් ලබා දේ.

කාමර පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු, හතර දෙනෙකු හෝ හය දෙනෙකු දක්වා නිදා ගන්නා අතර ශීතකරණයක් සමඟ පැමිණේ.ඔවුන් සතුව මයික්‍රෝවේව් උදුනක් සහ කෝපි සාදන්නෙකු ද ඇත. කට්ටල පිරී ඇත්තේ මුළුතැන්ගෙයක් සමඟ ය. උදෑසන ආහාර බුෆේ එකක් තිබේ.

හෝටල් පහසුකම් සඳහා කුඩා වෙළඳපොලක් මෙන්ම ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් ද ඇතුළත් ය.

අතිරේක ගාස්තුවක් සඳහා සුරතල් සතුන්ට රැඳී සිටිය හැකිය.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් සලසයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 3 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව උදෑසන 11 යි.

1801 ඊස්ට්ලන්ඩ් ඩ්‍රයිව්, බ්ලූමින්ටන්, අයිඑල් 61704, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

 

 

 

 

බ්ලූමින්ටන් ගුවන් තොටුපල අසල තවත් හෝටල් සඳහා මෙතැන ක්ලික් කරන්න ...

 

 

 

 

 

මධ්‍යම ඉලිනොයිස් ප්‍රාදේශීය ගුවන් තොටුපලේ පර්යන්ත අභ්‍යන්තරය, නොවැම්බර් 2009ආශ්රිත:

බ්ලූමින්ටන් හි හෝටල්

ගුවන් තොටුපල හෝටල් නාමාවලිය

නොමිලේ නැවැත්වීම සහිත හෝටල්