ඇල්පෙන්හොෆ්, ජැක්සන් හෝල් ගුවන් තොටුපල අසල ඇති හෝටල් වලින් එකකි. ජැක්සන් හෝල් ගුවන් තොටුපළට (ජේඒසී) සේවය කරන ගුවන් සමාගම් වලට ඇලෙජියන්ට්, යුනයිටඩ්, ඩෙල්ටා සහ සන් කන්ට්‍රි එයාර්ලයින්ස් ඇතුළත් වේ. ජැක්සන් හෝල් සිට අවුරුද්ද පුරා පියාසර කරන ගමනාන්ත වන්නේ ඩෙන්වර්, සියැටල්, සෝල්ට් ලේක් නගරය සහ ඩලස් ය. ඊට අමතරව, තවත් බොහෝ දේ සඳහා සෘතුමය ගුවන් ගමන් තිබේ […]

වැඩිදුර කියවන්න