කැන්කුන් ගුවන් තොටුපල අසල ඇති හෝටල් වලින් එකක් වන කොම්ෆෝට් ඉන් කැන්කුන් ඒරොපුවර්ටෝ. කැන්කුන් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල (CUN) සඳහා ලොව බොහෝ රටවල ගුවන් සේවා සපයයි. මේවාට එයාර් ප්‍රංශය, ඩෙල්ටා එයාර් ලයින්ස්, බ්‍රිතාන්‍ය එයාර්වේස්, ලුෆ්තන්සා, ට්‍රොපික් එයාර්, වොලාරිස් සහ ඒරොලීනියා ආර්ජන්ටිනාස් ඇතුළත් වේ. ලොස් හි කැන්කුන් ඉන්ල්කුඩ් බෙලීස් සිට ගුවන් ගමන් ගමනාන්ත […]

වැඩිදුර කියවන්න

ලොස් කැබෝස් ගුවන් තොටුපල අසල ඇති හෝටල් වලින් එකක් වන ඒරොපුවර්ටෝ ලොස් කැබෝස් හෝටලය. ලොස් කැබෝස් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළට (එස්ජෙඩී) සේවය කරන ගුවන් සේවාවන්ට ජෙට් බ්ලූ, ඒරොමෙක්සිකෝ, කලෆියා ගුවන් සේවා සහ වෙස්ට්ජෙට් ඇතුළත් වේ. ලොස් කැබෝස් වෙතින් අවුරුද්ද පුරා පියාසර කරන ගමනාන්තවලට මෙක්සිකෝ නගරය, ලොරෙටෝ, නිව් යෝර්ක්, ලොස් ඇන්ජලීස්, ලාස් වේගාස් සහ වැන්කුවර් ඇතුළත් වේ. ඊට අමතරව, එහි […]

වැඩිදුර කියවන්න

පෝර්ටෝ වැලාර්ටා ගුවන් තොටුපල අසල ඇති එක් හෝටලයක් වන කොම්ෆෝට් ඉන් පුවර්ටෝ වැලාර්ටා. ලිසෙන්සියාඩෝ ගුස්ටාවෝ ඩයස් ඕර්ඩාස් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල (පීවීආර්) යනු මෙක්සිකෝවේ පුවර්ටෝ වැලාර්ටා වෙත සේවය කරන ප්‍රධාන ගුවන් තොටුපලයි. මෙම ගුවන් තොටුපල වෙත පියාසර කරන ගුවන් සමාගම් අතරට ඒරොමැක්සිකෝ, එයාර් කැනඩාව, ටියුඅයි එයාර්වේස්, වෙස්ට්ජෙට් සහ නිරිතදිග ගුවන් සේවා ඇතුළත් වේ. අවුරුද්ද පුරා ගුවන් ගමන් ගමනාන්ත […]

වැඩිදුර කියවන්න

ලාස් විලාස් ස්පා සහ ගොල්ෆ් රිසෝට්, මැසට්ලන් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල අසල ඇති එකම හෝටල් වලින් එකකි. මැසට්ලන් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල (එම්එස්ඩීටී) ජෙනරාල් රෆායෙල් බුවෙල්නා ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල ලෙස ද හැඳින්වේ. සේවය කරන ගුවන් සමාගම් අතරට ඒරොමැක්සිකෝ, වෙස්ට්ජෙට්, ඇමරිකානු, වොලාරිස් සහ ඇලස්කාවේ ගුවන් සේවා ද ඇතුළත් ය. මැසැට්ලාන් සිට අවුරුද්ද පුරා ගුවන් ගමන් ගමනාන්ත සඳහා මෙක්සිකෝව ඇතුළත් වේ […]

වැඩිදුර කියවන්න

ප්ලායා ද ඔරෝ ගුවන් තොටුපල අසල ඇති හෝටල් වලින් එකක් වන සීලා විලා ස්ටාර් හි පෞද්ගලික වෙරළ. ප්ලායා ද ඔරෝ ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල (ZLO) යනු මෙක්සිකෝවේ මන්සානිලෝ වෙත සේවය කරන ප්‍රධාන ගුවන් තොටුපලයි. එය සේවය කරනු ලබන්නේ එයරොමෙක්සිකෝ, යුනයිටඩ්, ඇමරිකානු ඊගල්, ඇලස්කාවේ එයාර්ලයින්ස්, මැග්නි සහ වෙස්ට්ජෙට් විසිනි. අවුරුද්ද පුරා ගුවන් ගමන් තිබේ […]

වැඩිදුර කියවන්න

සැන්ටා ෆේ ලොරෙටෝ හෝටලය, ලොරෙටෝ ගුවන් තොටුපල අසල ඇති හෝටල් වලින් එකකි. ලොරෙටෝ ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළට (එල්ටීඕ) පියාසර කරන ගුවන් සේවා නම් කැලෆියා, වොලරිස්, ඇමරිකානු ඊගල්, ඇලස්කාවේ ගුවන් සේවය සහ වෙස්ට්ජෙට් ය. ටිජුවානා, ලා පාස්, ලොස් ඇන්ජලීස් සහ ග්වාඩලජාරා ඇතුළු නගර වෙත අවුරුද්ද පුරා ගුවන් ගමන් තිබේ. ඊට අමතරව, සෘතුමය ගුවන් ගමන් තිබේ […]

වැඩිදුර කියවන්න

මාරියා බීච් ෆ්‍රන්ට් විලා, ඉක්තාපා-සිහුවාටානෙජෝ ගුවන් තොටුපල අසල ඇති හෝටල් වලින් එකකි. ඉක්තාපා-සිහුවාටැනෙජෝ ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළට (සීඅයිඑච්) සේවය කරන ගුවන් සමාගම් වලට ඇලස්කාවේ එයාර්ලයින්ස්, වොලාරිස්, එයාර් කැනඩාව සහ ඒරොමෙක්සිකෝ ඇතුළත් වේ. ඉක්තාපා ගුවන් තොටුපලේ සිට ගුවන් ගමන් ගමනාන්ත සඳහා ලොස් ඇන්ජලීස්, මෙක්සිකෝ නගරය සහ හූස්ටන් දක්වා අවුරුද්ද පුරා ගුවන් ගමන් ඇතුළත් වේ. ඊට අමතරව, නගර සඳහා සෘතුමය ගුවන් ගමන් තිබේ […]

වැඩිදුර කියවන්න