ඉතාලියේ රෝමයේ රෝම සංසදය අසල ඇති හෝටල් වලින් එකක් හෝටල් සංසදය. රෝම සංසදයට සමීපතම හෝටලය වන්නේ කිලෝමීටර් 0.2 ක් (සැතපුම් 0.12) isතින් පිහිටි හෝටල් සංසදය is ය. වායුසමනය කළ කාමරවල පුද්ගලයන් එක්, දෙදෙනෙකු, තිදෙනෙකු හෝ හතර දෙනෙකු දක්වා නිදා ගත හැකි අතර කුඩා බාර් ඇත. හෝටල් […]

වැඩිදුර කියවන්න

ඇල්බර්ගෝ අබ්රුසි, ඉතාලියේ රෝමයේ තොරණ අසල පිහිටි හෝටල් වල මුල් ස්ථානය. රෝමයේ තොරණට ආසන්නතම හෝටල් තුන නම් ඇල්බර්ගෝ ඩෙල් සෙනැටෝ, ඇල්බර්ගෝ අබruසි සහ ඇන්ටිකෝ ඇල්බර්ගෝ ඩෙල් සොල් අල් තොරයන් ය. මෙම හෝටල් සියල්ලම තොරණ වෙත යාබදව හෝ […]

වැඩිදුර කියවන්න

රෝමයේ ට්‍රෙවි දිය උල්පත අසල ඇති එක් හෝටලයක් වන රිලේස් ෆොන්ටානා ඩි ට්‍රෙවි හෝටලයෙන් දර්ශනය. ට්‍රෙවි දිය උල්පතට ආසන්නතම හෝටලය වන්නේ අල්ලපු ගෙදර පිහිටි රිලේස් ෆොන්ටානා ඩි ට්‍රෙවි හෝටලයයි. මෙම හෝටලය ගුවන් තොටුපල ෂටලයක් ලබා දෙයි. වායුසමීකරණය කළ කාමර එකක් දක්වා නිදා ගනී, […]

වැඩිදුර කියවන්න

රෝමය - සියම්පිනෝ ගුවන් තොටුපල අසල පිහිටි එක් හෝටලයක් වන ලුවී II හෝටලය. රෝමය - ෆියුමිසිනෝ ගුවන් තොටුපල සමඟ රෝමය - සියම්පිනෝ ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල (සීඅයිඒ) ඉතාලියේ රෝමයට සේවය කරන ප්‍රධාන ගුවන් තොටුපලකි. එයට ෆියුමිසිනෝ තරම් ගුවන් ගමන් ගමනාන්ත නොතිබුණද, එයට තවමත් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් ඇත […]

වැඩිදුර කියවන්න

රෝමා ටර්මිනිය අසල ඇති එක් හෝටලයක් වන එලාඑච් එකතුව පැලැසෝ සින්කේසෙන්ටෝ. ඉතාලියේ රෝමයේ පිහිටි ප්‍රධාන දුම්රිය ස්ථානය රෝමා ටර්මිනි ය. නේපල්ස්, ෆ්ලෝරන්ස් සහ වැනීසිය ඇතුළු රෝමා ටර්මිනි හි සිට බොහෝ ඉතාලි නගර වෙත පිටත් වන දුම්රිය තිබේ. රෝම ෆියුමිසිනෝ ගුවන් තොටුපල ඇතුළත් දුම්රිය ස්ථාන සඳහා දේශීය දුම්රිය ද තිබේ. […]

වැඩිදුර කියවන්න

රෝම කොලොසියම අසල ඇති එක් හෝටලයක් වන පැලාසෝ මැන්ෆ්‍රෙඩි හෝටලයේ දසුන. රෝම කොලෝසියමට ආසන්නතම හෝටල් දෙක නම් හෝටලය පැලසෝ මැන්ෆ්‍රෙඩි සහ සෙලියෝ හෝටලයයි. මෙම හෝටල් දෙකම ඇත්තේ 0.3 km (සැතපුම් 0.19) දුරිනි. පලසෝ හෝටලය […]

වැඩිදුර කියවන්න

හෝටලය එම්මවුස්, වතිකානය අසල ඇති එක් හෝටලයකි. වතිකානුවට සමීපතම හෝටලය වන්නේ අපාර්තොටෙල් සොන්ඩර් - කැස්ටල් සැන්ටැන්ජලෝ වන අතර එය කි.මී 0.2 (සැතපුම් 0.12) ක් .තින් ඇත. මෙම අපාර්තොටෙල් විසින් පුද්ගලයින් අට දෙනෙකු දක්වා නිදා ගත හැකි නිදන කාමර තුනකින් යුත් මහල් නිවාස ලබා දේ. මෙම මහල් නිවාස වායුසමනය කර ඇති අතර සම්පූර්ණ කුස්සියක් ඇත. […]

වැඩිදුර කියවන්න

හිල්ටන් ගාඩ්න් ඉන් රෝම ගුවන් තොටුපල, රෝම ෆියුමිසිනෝ ගුවන් තොටුපල අසල ඇති හෝටල් වලින් එකකි. ලියනාඩෝ ඩා වින්චි ගුවන් තොටුපල ලෙසද හැඳින්වෙන රෝම ෆියුමිසිනෝ ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල (එෆ්සීඕ) ඉතාලියේ රෝමයේ ප්‍රධාන ගුවන් තොටුපල වේ. මෙම ගුවන් තොටුපල අලිටාලියා සහ වුලින්ග් සඳහා කේන්ද්‍රස්ථානයක් වන අතර තවත් බොහෝ අය විසින් සේවය කරනු ලැබේ […]

වැඩිදුර කියවන්න

ඉතාලියේ රෝමයේ පිහිටි හොඳම හෝටලයක් වන රැඩිසන් බ්ලූ ජීඑච්ආර් රෝමයේ දර්ශනය. ඉතාලියේ රෝමයේ පහත සඳහන් උනන්දුවක් දක්වන කරුණු වලට සමීපතම හෝටල් පහත සඳහන් තනතුරු වලින් ලැයිස්තු ගත කෙරේ: නගර මධ්‍යස්ථානය කොලොසියම් පැන්තියන් රෝමා ටර්මිනි රෝම සංසද රෝමය - සියම්පිනෝ ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල (සීඅයිඒ) රෝමය ෆියුමිසිනෝ ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල […]

වැඩිදුර කියවන්න