ඩුබායි හි පාම් ජුමෙයිරා හි එක් හෝටලයක් වන ෆෙයාර්මොන්ට් ද පාම් හි දර්ශනය. පහත දැක්වෙන කාණ්ඩ වලින් ඩුබායි හි පාම් ජුමෙයිරා හි හෝටල් තිබේ: තරු 5 හෝටල් 4-තරු හෝටල් 5-තරු හෝටල් 5-තරු හෝටල් පාම් ජුමෙයිරා හි […]

වැඩිදුර කියවන්න

අවානි ඉබ්න් බතුටා ඩුබායි හෝටලය, ඩිස්කවරි ගාඩ්න්ස් හි හෝටල් වලින් එකකි. ඩුබායි හි ඩිස්කවරි ගාඩ්න්ස් ප්‍රදේශයේ ඇති හොඳම හෝටල් දෙක නම් ඩුබායි ඕක්ස් ඉබ්න් බතුතා ගේට් සහ අවනි ඉබ්න් බතුටා ඩුබායි හෝටලයයි. ඊකෝස් ඩුබායි අල් ෆර්ජාන්ට කැමති පරිදි වඩාත් නිහතමානී විකල්ප ද තිබේ […]

වැඩිදුර කියවන්න

බිස්නස් බොක්කෙහි ඇති ඩුබායි හි හබ්තූර් පැලස්. පහත දැක්වෙන කාණ්ඩ වලින් ඩුබායි හි බිස්නස් බේ ප්‍රදේශයේ හෝටල් ඇත: 5-තරු හෝටල් 4-තරු හෝටල් 3-තරු හෝටල් 5-තරු හෝටල් 5-ව්‍යාපාර හෝටල් වල […]

වැඩිදුර කියවන්න

ඩුබායි මරීනා වෙළඳ සංකීර්ණය අසල ඇති හෝටලයක් වන ඩුබායි මරීනා ලිපිනය. ඩුබායි මරීනා වෙළඳ සංකීර්ණයට සමීපතම හෝටලය වන්නේ සාප්පු සංකීර්ණයේම ඇති ඩුබායි මරීනා ලිපිනයයි. මෙම හෝටලය ගුවන් තොටුපල ෂටලයක් ලබා දෙයි. කාමර පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු, තිදෙනෙකු හෝ හතර දෙනෙකු දක්වා නිදා සිටින අතර ඔවුන් සමඟ පැමිණේ […]

වැඩිදුර කියවන්න

හියාට් රීජන්සි ඩුබායි ක්‍රීක් හයිට්ස්, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ඩුබායි ක්‍රීක් උද්‍යානය අසල ඇති හෝටල් වලින් එකකි. ඩුබායි ක්‍රීක් උද්‍යානයට සමීපතම හෝටලය වන්නේ හියාට් රීජන්සි ඩුබායි ක්‍රීක් හයිට්ස් කි.මී. 0.8 ක් ½තින් isතින් ය. මෙම හෝටලය ගුවන් තොටුපල ෂටලයක් ලබා දෙයි. කාමර එනවා […]

වැඩිදුර කියවන්න

එමිරේට්ස් හි කෙම්පින්ස්කි හෝටල් වෙළඳ සංකීර්ණය, ඩුබායි හි එම වෙළඳ සංකීර්ණය අසල පිහිටි එක් හෝටලයකි. එමිරේට්ස් වෙළඳ සංකීර්ණයට සමීපතම හෝටල් දෙක නම් එමිරේට්ස් හි කෙම්පින්ස්කි හෝටල් වෙළඳ සංකීර්ණය සහ ඩුබායි එමිරේට්ස් හෝටලයේ ෂෙරටන් වෙළඳ සංකීර්ණයයි. මේ දෙකම […]

වැඩිදුර කියවන්න

ඩුබායි හි අර්මානි හෝටලය, අර්මානි මාල් සහ බුර්ජ් කලීෆා අසල ඇති එක් හෝටලයකි. ඩුබායි සාප්පු සංකීර්ණයට සහ බර්ජ් කලීෆාවට ආසන්නතම හෝටලය ඩුබායි හි අර්මානි හෝටලයයි. මෙම හෝටලය බුර්ජ් කලීෆා වලම ඇති අතර සාප්පු සංකීර්ණයට accessජුවම ප්‍රවේශ විය හැකිය. එය ගුවන් තොටුපලක් ද ලබා දෙයි […]

වැඩිදුර කියවන්න

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ඩුබායි ගුවන් තොටුපල අසල ඇති හෝටල් වලින් එකක් වන හොලිඩේ ඉන් එක්ස්ප්‍රස් ඩුබායි ගුවන් තොටුපල. ඩුබායි ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල (ඩීඑක්ස්බී) යනු ලොව කාර්යබහුලම ගුවන් තොටුපලකි. එමිරේට්ස් සහ ෆ්ලයිඩුබායි හි කේන්ද්‍රස්ථානයක් වීමට අමතරව එයට ස්විස් ඉන්ටර්නැෂනල්, එයාර් ඉන්දියා ඇතුළු අනෙකුත් බොහෝ ජාත්‍යන්තර ගුවන් සේවා ද සේවය කරයි [...]

වැඩිදුර කියවන්න

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ඩුබායි හි පිහිටි වඩාත් ප්‍රසිද්ධ හෝටලයක් වන බර්ජ් අල් අරාබි ජුමෙයිරා. එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ඩුබායි හි පහත සඳහන් උනන්දුවක් දක්වන කරුණු වලට සමීපතම හෝටල් පහත සඳහන් තනතුරු වලින් ලැයිස්තු ගත කෙරේ: බුර්ජ් කලීෆා බිස්නස් බේ ක්‍රීක් උද්‍යානය ඩිස්කවරි ගාඩ්න්ස් ඩවුන්ටවුන් ඩුබායි ඩුබායි ඩුබායි ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල (ඩීඑක්ස්බී) ඩුබායි සාප්පු සංකීර්ණය […]

වැඩිදුර කියවන්න