හන්ටින්ටන් උද්‍යානයේ ඇති එක් හෝටලයක් වන සැන්ටා ෆේ ඉන් ලොස් ඇන්ජලීස්.

සීඑඒ හි හන්ටිංටන් උද්‍යානයේ ඇති එක් හෝටලයක් වන සැන්ටා ෆේ ඉන් ලොස් ඇන්ජලීස්.

 

 

 

 

 

පැසිෆික් බොලිවර්ඩ් සහ ක්ලැරෙන්ඩන් මාවතකැලිෆෝනියාවේ හන්ටිංටන් උද්‍යානයේ හෝටල් තුනක් ඇති අතර ඒවා සියල්ලම අයවැය විකල්පයන් වේ. මේවායින් දෙකක් නම් සැන්ටා ෆේ ඉන් ලොස් ඇන්ජලීස් සහ ලිඩෝ හෝටලය. තෙවැන්න කැසා බෙලා හෝටලය - හන්ටිංටන් උද්‍යානයයි.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ලොස් ඇන්ජලීස් හි සැන්ටා ෆේ

 

 

 

 

ලොස් ඇන්ජලීස් හි සැන්ටා ෆේ ඉන් කාමරයක කාමරයක්.

ලොස් ඇන්ජලීස් හි සැන්ටා ෆේ ඉන් කාමරයක කාමරයක්.

ලොස් ඇන්ජලීස් හි සැන්ටා ෆේ අයි: කාමර දෙකක හෝ හතර දෙනෙකුට නිදා ගත හැකි අතර ශීතකරණයක් සමඟ පැමිණේ. ඔවුන්ගෙන් සමහරෙකුට මයික්‍රෝවේව් උදුනක් ද ඇත.

හෝටල් පහසුකම් වලට අවන්හලක් ඇතුළත් වේ.

අතිරේක ගාස්තුවක් සඳහා සුරතල් සතුන්ට රැඳී සිටිය හැකිය.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් ද සපයයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 3 යි සහ පිටවීමේ වේලාව පෙ.ව. 10 යි.

6340 සැන්ටා ෆී මාවත, හන්ටිංටන් උද්‍යානය, සීඒ 90255, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

 

 

 

 

 

 

ලිඩෝ හෝටලය

 

 

 

 

ලිඩෝ හෝටලය.

ලිඩෝ හෝටලය.

ලිඩෝ හෝටලය අයි: කාමර දෙකක හෝ හතර දෙනෙකු දක්වා නිදා ගනී.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් සලසයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව පස්වරු 4 සිට රාත්‍රී 9 දක්වා වේ. එම පිටවීමේ වේලාව උදෑසන 7 සිට 11 දක්වා.

6523 සැන්ටා ෆී මාවත, හන්ටිංටන් උද්‍යානය, සීඒ 90255, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

 

 

 

 

 

 

කැසා බෙලා හෝටලය - හන්ටිංටන් උද්‍යානය

 

 

 

 

කැසා බෙලා හෝටලය - හන්ටිංටන් උද්‍යානය.

කැසා බෙලා හෝටලය - හන්ටිංටන් උද්‍යානය.

කැසා බෙලා හෝටලය - හන්ටිංටන් උද්‍යානය: කාමර දෙකක හෝ හතර දෙනෙකුට නිදා ගත හැකි අතර ශීතකරණයක් සමඟ පැමිණේ. ඩීලක්ස් කාමරවල මුළුතැන්ගෙයක් ඇත. ඊට අමතරව, උදෑසන ආහාරය ලබා ගත හැකිය.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් ද සපයයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 3 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව උදෑසන 6 පසු වේ.

2786 නැගෙනහිර ෆ්ලෝරන්ස් මාවත, හන්ටිංටන් උද්‍යානය, සීඒ 90255, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

 

 

 

 

 

 

 

පැසිෆික් බොලිවර්ඩ්, හන්ටින්ටන් උද්‍යානය, කැලිෆෝනියාව (14516669142)ආශ්රිත:

ලොස් ඇන්ජලීස් හි හෝටල්

වෙනත් නගර සහ නගර වල හෝටල්

නොමිලේ වාහන නැවැත්වීම සහිත තවත් හෝටල්