මැසචුසෙට්ස් හි බොස්ටන්හි පිහිටි ලොගන් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපලේ (බොස්) දැනට පවතින පිටත් වීම් වන්නේ: බොස්ටන් ලෝගන් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල පිටත් වීම් එයාර්පෝර්ටියා විසින් සම්බන්ධ කරන ලද ඒවා: ලොගන් ගුවන් තොටුපල පැමිණීම ගුවන් තොටුපල හෝටල් නාමාවලිය හෝටල් ලොගන් ගුවන් තොටුපලේ සිට ගුවන් ගමන්

වැඩිදුර කියවන්න

මැසචුසෙට්ස් හි බොස්ටන්හි පිහිටි ලොගන් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපලේ (බීඕඑස්) දැනට පැමිණෙන පැමිණීම් මේවායි: බොස්ටන් ලෝගන් ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපල පැමිණීම එයාර්පෝර්ටියා විසින් බල ගැන්වීම හා සම්බන්ධයි: ලොගන් ගුවන් තොටුපල පිටත් වීම ගුවන් තොටුපල හෝටල් නාමාවලිය හෝටල් ලෝගන් ගුවන් තොටුපලේ සිට ගුවන් ගමන්

වැඩිදුර කියවන්න

ෆෝට් වේන් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල (එෆ්ඩබ්ලිව්ඒ) ඩෙල්ටා, ඇමරිකන්, යුනයිටඩ් සහ ඇලෙජියන්ට් එයාර් යන ගුවන් සේවාවන් විසින් මිනියාපොලිස්, චිකාගෝ, ඇට්ලන්ටා සහ ලාස් වේගාස් යන නගර වෙත පියාසර කරයි. අවාසනාවකට මෙන්, ෆෝට් වේන් ගුවන් තොටුපළට ඉතා ආසන්නව කිසිදු හෝටලයක් නොමැත. සමීපතමයන් දෙදෙනා නම් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ දිගු කලක් රැඳී සිටීම - කොටුව […]

වැඩිදුර කියවන්න

කැලිෆෝනියාවේ ඕක්ලන්ඩ් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළෙන් (ඕඒකේ) දැනට පවතින පිටත්වීම් මේවායි: ඕක්ලන්ඩ් ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපල පිටත් වීම් එයාර්පෝර්ටියා සම්බන්ධ: ඕක්ලන්ඩ් ගුවන් තොටුපල පැමිණීම ගුවන් තොටුපල හෝටල් නාමාවලිය හෝටල් ඕක්ලන්ඩ් ගුවන් තොටුපළෙන් ගුවන් ගමන්

වැඩිදුර කියවන්න

කැලිෆෝනියාවේ ඕක්ලන්ඩ් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළට (ඕඒකේ) දැනට පැමිණෙන පැමිණීම් මේවායි: ඕක්ලන්ඩ් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල පැමිණීම එයාර්පෝර්ටියා මගින් බල ගැන්වීම සම්බන්ධ: ඕක්ලන්ඩ් ගුවන් තොටුපල පිටත් වීම ඕක්ලන්ඩ් ගුවන් තොටුපල හෝටල් නාමාවලිය හෝටල් ඕක්ලන්ඩ් ගුවන් තොටුපළෙන් ගුවන් ගමන්

වැඩිදුර කියවන්න

ඇරිසෝනා හි ටක්සන් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළෙන් (ටියූඑස්) දැනට සිදු කෙරෙන පිටත්වීම් මේවා ය: එයාර්පෝර්ටියා විසින් බල ගැන්වෙන ටක්සන් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල පිටත් වීම් සම්බන්ධ: ටක්සන් ගුවන් තොටුපල පැමිණීම ගුවන් තොටුපල හෝටල් නාමාවලිය හෝටල් ටක්සන් ගුවන් තොටුපලේ සිට ගුවන් ගමන්

වැඩිදුර කියවන්න

ටුල්සා ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල (ටියුල්) වෙත සපයනු ලබන්නේ ලාස් වේගාස්, ඩෙන්වර්, ඇට්ලන්ටා, ඩලස් සහ ලොස් ඇන්ජලීස් ඇතුළු නගර වෙත පියාසර කරන ඩෙල්ටා, ඇලෙජියන්ට්, යුනයිටඩ්, ෆ්‍රොන්ටියර්, නිරිතදිග සහ ඇමරිකානු එයාර්ලයින්ස් විසිනි. ගුවන් තොටුපළට ආසන්නතම හෝටල් දෙක නම් ක්ලැරියන් ඉන් ටල්සා ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල ✰✰✰ එනම් කි.මී 1.3 (0.8 [...]

වැඩිදුර කියවන්න

ඇරිසෝනා හි ටක්සන් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපලේ (ටියූඑස්) දැනට පැමිණෙන පැමිණීම් මේවායි: එයාර්පෝර්ටියා විසින් බල ගැන්වෙන ටක්සන් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල පැමිණීම සම්බන්ධ: ටක්සන් ගුවන් තොටුපල පිටත් වේ ගුවන් තොටුපල හෝටල් නාමාවලිය හෝටල් ටක්සන් ගුවන් තොටුපලේ සිට ගුවන් ගමන්

වැඩිදුර කියවන්න

ත්‍රි-නගර ගුවන් තොටුපල (පීඑස්සී) වෙත සේවය කරනුයේ මිනියාපොලිස්, ලාස් වේගාස්, සියැටල්, සෝල්ට් ලේක් සිටි, සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ, ඩෙන්වර්, චිකාගෝ සහ මේසා වෙත පියාසර කරන ඇලෙජියන්ට්, ඩෙල්ටා, යුනයිටඩ් සහ ඇලස්කාවේ ගුවන් සේවා විසිනි. ඊට අමතරව, ඇලෙජියන්ට් ලොස් ඇන්ජලීස් වෙත සෘතුමය ගුවන් ගමන් ලබා දෙයි. පැස්කෝ ගුවන් තොටුපළට ආසන්නතම හෝටල් නොමිලේ නැවැත්වීමේ පහසුකම් සලසයි. එම […]

වැඩිදුර කියවන්න

ස්ටොක්ටන් මෙට්‍රොපොලිටන් එයාර්පෝට් (SCK) සේවය කරන්නේ මේසා, ලොස් ඇන්ජලීස් සහ ලාස් වේගාස් වෙත වසර පුරා ගුවන් ගමන් ලබා දෙන යුනයිටඩ් සහ ඇලජියන්ට් එයාර් විසිනි. ඊට අමතරව, ඇලෙජියන්ට් සැන් ඩියාගෝ වෙත සෘතුමය ගුවන් ගමන් ලබා දෙයි. ස්ටොක්ටන් ගුවන් තොටුපල අසල ඇති එකම හෝටලය වන්නේ හොලිඩේ ඉන් එක්ස්ප්‍රස් ස්ටොක්ටන් ගිනිකොනදිග which වන අතර එය […]

වැඩිදුර කියවන්න