හිල්ටන් මියුනිච් ගුවන් තොටුපල (✰✰✰✰) ෆ්‍රාන්ස්-ජෝසෆ් ස්ට්‍රෝස් ගුවන් තොටුපළට සමීපතම හෝටලය වන අතර එය ප්‍රධාන පර්යන්ත දෙක අතර පිහිටා ඇත. ගුවන් තොටුපල ෂටල් බස්, පිහිනුම් තටාකය සහ ස්පා, වායු සමීකරණය, සුරතල් සතුන් සඳහා අවසර ඇත. කතා කරන භාෂා: ජර්මානු, ඉංග්‍රීසි ඇතුළු වීම: 15:00 හෝ ප.ව. 3: පිටවන්න: 11:00 ටර්මිනල්ට්‍රැසේ මිට් 20, 85356 මියුනිච් දුරකථන: +49 (0) 89 9782 0 ෆැක්ස්: +49 (0) 89 […]

වැඩිදුර කියවන්න