අවානි ඉබ්න් බතුටා ඩුබායි හෝටලය, ඩිස්කවරි ගාඩ්න්ස් හි හෝටල් වලින් එකකි.

අවානි ඉබ්න් බතුටා ඩුබායි හෝටලය, ඩිස්කවරි ගාඩ්න්ස් හි හෝටල් වලින් එකකි.

 

 

 

 

 

ඉබන් බතුතා සාප්පු සංකීර්ණය 2 ජූනි 2007 වෙනිදා 7 වෙනි පින්තූරයඩුබායි හි ඩිස්කවරි ගාඩ්න්ස් ප්‍රදේශයේ ඇති හොඳම හෝටල් දෙක නම් ඩුබායි ඕක්ස් ඉබ්න් බතුතා ගේට් සහ අවනි ඉබ්න් බතුටා ඩුබායි හෝටලයයි. ඊකෝස් ඩුබායි අල් ෆර්ජාන් හෝටලයට කැමති පරිදි වඩාත් නිහතමානී විකල්ප ද තිබේ. අතිරේකව, ප්‍රිමියර් ඉන් ඩුබායි ඉබ්නු බතුටා සාප්පු සංකීර්ණය ද ඇත.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඕක්ස් ඉබන් බතුතා ගේට්ටුව ඩුබායි

 

 

 

 

ඕක්ස් ඉබන් බතුතා ගේට්ටුව ඩුබායි.ඕක්ස් ඉබන් බතුතා ගේට්ටුව ඩුබායි අයි: මෙම හෝටලය ගුවන් තොටුපල ෂටලයක් ලබා දෙන අතර එයට පෞද්ගලික වෙරළක් ඇත. එය ඉබන් බතුතා සාප්පු සංකීර්ණය ආසන්නයේ ද ඇත.

කාමර පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු හෝ හතර දෙනෙකු දක්වා නිදා ගන්නා අතර කුඩා බාර් එකක් සමඟ පැමිණේ. ඔවුන් සතුව තේ/කෝපි සාදන්නෙකු ද සිටී.

හෝටල් පහසුකම් වලට අවන්හලක් සහ කැෆේ එකක් ඇතුළත් වේ. කුඩා වෙළඳපොලක් ද ඇත. ඊට අමතරව එළිමහන් පිහිනුම් තටාක දෙකක් මෙන්ම ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් ද ඇත.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් සලසන අතර විදුලි වාහන ආරෝපණ මධ්‍යස්ථානයක් ඇත.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව දහවල් 3 සිට රාත්‍රී 11 දක්වා වේ. එම පිටත් වීමේ වේලාව දහවල් 12 යි.

ඉබ්නු බතුතා සාප්පු සංකීර්ණයට යාබදව -ජෙබල් අලි, ජෙබෙල් අලි, ඩුබායි, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය

 

 

 

 

 

 

Avani Ibn Battuta ඩුබායි හෝටලය

 

 

 

 

අවානි ඉබ්න් බතුටා ඩුබායි හෝටලයේ කාමරයක්.Avani Ibn Battuta ඩුබායි හෝටලය අයි: කාමර දෙකක පුද්ගලයින්ට නිදා ගත හැකි අතර කුඩා බාර් එකක් සමඟ පැමිණේ. ඔවුන් සතුව කෝපි සාදන්නෙකු ද සිටී.

හෝටල් පහසුකම් වලට මැද පෙරදිග සහ ඇමරිකානු ආහාර සපයන අවන්හල් තුනක් ඇතුළත් වේ. ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් සහ එළිමහන් පිහිනුම් තටාකයක් ද ඇත.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් ද සපයයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 2 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව දහවල් 12 යි.

ඊ 11 ෂෙයික් සයීඩ් පාර ඉබ්නු බතුතා වෙළඳ සංකීර්ණය, ඩුබායි, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය, ඩිස්කවරි උද්‍යානය, ඩුබායි, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය

 

 

 

 

 

 

ඊකෝස් ඩුබායි අල් ෆුර්ජාන් හෝටලය

 

 

 

 

ඊකෝස් ඩුබායි අල් ෆුර්ජාන් හෝටලය.ඊකෝස් ඩුබායි අල් ෆුර්ජාන් හෝටලය අයි: මෙම හෝටලය ගුවන් තොටුපල ෂටලයක් ලබා දෙයි.

කාමර පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු, හතර දෙනෙකු, හය දෙනෙකු හෝ අට දෙනෙකු දක්වා නිදා සිටින අතර විදුලි කේතලයක් සමඟ පැමිණේ.

හෝටල් පහසුකම් වලට අවන්හලක් සහ කැෆේ එකක් ඇතුළත් වේ. ගෘහස්ථ පිහිනුම් තටාකයක් මෙන්ම ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් ද ඇත.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් ද සපයයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 2 යි. එම පිටත් වීමේ වේලාව උදෑසන 6 සිට දහවල් 12 දක්වා වේ.

ජෙබෙල් අලි 1 අල් ෆර්ජාන්, ඩිස්කවරි ගාඩ්න්ස්, ඩුබායි, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය

 

 

 

 

 

 

ඩුබායි හි ප්‍රිමියර් ඉන් බතුතා සාප්පු සංකීර්ණය

 

 

 

 

ඩුබායි හි ප්‍රිමියර් ඉන් බතුතා වෙළඳ සංකීර්ණය.ඩුබායි හි ප්‍රිමියර් ඉන් බතුතා සාප්පු සංකීර්ණය අයි: කාමර දෙකක පුද්ගලයින්ට නිදා ගත හැකි අතර විදුලි කේතලයක්ද සමඟ පැමිණේ.

හෝටල් පහසුකම් වලට අවන්හලක් සහ කැෆේ එකක් ඇතුළත් වේ. ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් මෙන්ම එළිමහන් පිහිනුම් තටාකයක් ද ඇත.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් ද සපයයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 2 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව දහවල් 12 යි.

ඉබ්නු බතුතා වෙළඳ සංකීර්ණය, ෂෙයික් සයීඩ් පාර, ඩිස්කවරි උද්‍යානය, ඩුබායි, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය

 

 

 

 

 

8 මැයි 2008 වෙනිදා ඩිස්කවරි උද්‍යානයේ පින්තූරය 2ආශ්රිත:

ඩුබායි වල හෝටල්

නොමිලේ නැවැත්වීම සහිත හෝටල්