බිස්නස් බේ හි ඇති හෝටලයක් වන ඩුබායි හි හබ්තූර් පැලස්.

බිස්නස් බේ හි ඇති හෝටලයක් වන ඩුබායි හි හබ්තූර් පැලස්.

 

 

 

 

 

 

පහත දැක්වෙන කාණ්ඩ යටතේ ඩුබායි හි බිස්නස් බේ ප්‍රදේශයේ හෝටල් තිබේ:

 

5-තරු හෝටල්

4-තරු හෝටල්

3-තරු හෝටල්

 

 

5-තරු හෝටල්

 

 

 

 

 

බිස්නස් බොක්කෙහි තරු 5 හෝටල්

 

 

 

 

බිස්නස් බේ හි තරු 5 හෝටල් වලට ඩුබායි හි හබ්තූර් පැලස් සහ පැරමවුන්ට් හෝටලය ඇතුළත් වේ. ටාජ් ඩුබායි ද තිබේ.

 

 

 

 

 

 

හබ්ටූර් මාළිගාව ඩුබායි

 

 

 

 

ඩුබායි හබ්තූර් මාලිගයේ කාමරයක්.හබ්ටූර් මාළිගාව ඩුබායි අයි: මෙම හෝටලය ගුවන් තොටුපල ෂටලයක් ලබා දෙයි.

කාමර දෙකේ, හතරේ, පහේ, හයේ හෝ එකොළොස් දෙනෙකු දක්වා නිදා ගනී. ඔවුන් සතුව කුඩා බාර් එකක් සහ තේ/කෝපි සාදන්නෙකු ඇත.

මැද පෙරදිග, ප්‍රංශ සහ ජාත්‍යන්තර ආහාර මෙන්ම ස්ටීක්හවුස් පිරිනමන හෝටල් අවන්හල් හයක් තිබේ. අතිරේක හෝටල් පහසුකම් සඳහා එළිමහන් පිහිනුම් තටාක දෙකක් සහ උණුසුම් තටාකයක් ඇතුළත් වේ. ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් ද ඇත.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් ද සපයයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 3 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව දහවල් 12 යි.

ෂෙයික් සයීඩ් පාර, ඩුබායි, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය

 

 

 

 

 

 

පැරාමවුන්ට් හෝටලය ඩුබායි

 

 

 

 

ඩුබායි හි පැරමවුන්ට් හෝටලයේ කාමරයක්.පැරාමවුන්ට් හෝටලය ඩුබායි අයි: මෙම හෝටලය ගුවන් තොටුපල ෂටලයක් ලබා දෙයි.

කාමර දෙක තුනක්, හතරක් හෝ හතර දෙනෙකු දක්වා නිදා ගන්නා අතර තේ/කෝපි සාදන්නෙකු සමඟ පැමිණේ. ඔවුන්ට කුඩා බාර් එකක් ද තිබේ.

හෝටල් පහසුකම් වලට අවන්හලක් සහ කැෆේ එකක් ඇතුළත් වේ. කුඩා වෙළඳ පොලක් මෙන්ම එළිමහන් පිහිනුම් තටාක දෙකක් ද ඇත.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් ද සපයයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 3 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව දහවල් 12 යි.

මාරසි ඩ්‍රයිව්, ඩුබායි, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය

 

 

 

 

 

 

ටජ් ඩුබායි

 

 

 

 

ටාජ් ඩුබායි හි පිහිනුම් තටාකය.ටජ් ඩුබායි අයි: කාමර පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු, තිදෙනෙකු, හතර දෙනෙකු හෝ හය දෙනෙකු දක්වා නිදා සිටින අතර කුඩා බාර් එකක් සමඟ පැමිණේ. ඔවුන් සතුව තේ/කෝපි සාදන්නෙකු ද සිටී.

බ්‍රිතාන්‍ය, මැද පෙරදිග, ආසියානු සහ ඉන්දියානු ඇතුළු විවිධ කෑම වර්ග පිරිනමන හෝටල් අවන්හල් හයක් තිබේ. අතිරේක හෝටල් පහසුකම් සඳහා එළිමහන් පිහිනුම් තටාක දෙකක් සහ ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් ඇතුළත් වේ.

වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් ඇත.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 3 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව දහවල් 12 යි.

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ඩුබායි හි ඩුබායි නගරයේ පිහිටි බර්ජ් කලීෆා වීදිය

 

 

 

 

බිස්නස් බේ හි තවත් තරු 5 හෝටල් සඳහා මෙතැන ක්ලික් කරන්න ....

 

 

 

 

4-තරු හෝටල්

 

 

 

 

 

බිස්නස් බොක්කෙහි තරු 4 හෝටල්

 

 

 

 

තරු 4 හෝටල් වලට Citymax Hotel Business Bay සහ හිල්ටන් විසින් රචිත DoubleTree ඇතුළත් වේ. පාක් රෙජිස් ව්‍යාපාරික බොක්ක ද ඇත.

 

 

 

 

 

 

සිටිමැක්ස් හෝටල් ව්‍යාපාරික බොක්ක

 

 

 

 

සිටිමැක්ස් හෝටල් ව්‍යාපාරික බොක්ක.සිටිමැක්ස් හෝටල් ව්‍යාපාරික බොක්ක අයි: කාමර දෙකක හෝ හතර දෙනෙකුට නිදා ගත හැකි අතර ශීතකරණයක් සමඟ පැමිණේ. ඔවුන් සතුව තේ/කෝපි සාදන්නෙකු ද සිටී.

ඇමරිකානු, ආසියානු සහ ජාත්‍යන්තර කෑම වර්ග පිරිනමන හෝටල් අවන්හල් පහක් ඇත. අමතර හෝටල් පහසුකම් සඳහා එළිමහන් පිහිනුම් තටාකයක් සහ ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් ඇතුළත් වේ.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් ද සපයයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 2 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව දහවල් 12 යි.

බිම් කැබැල්ල අංක 3460148, බිස්නස් බේ, ඩුබායි, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය

 

 

 

 

 

 

හිල්ටන් ඩුබායි විසින් ඩබල් ට්‍රී - ව්‍යාපාරික බොක්ක

 

 

 

 

හිල්ටන් ඩුබායි විසින් ඩබල් ට්‍රී හි කාමරයක් - ව්‍යාපාරික බොක්ක.හිල්ටන් ඩුබායි විසින් ඩබල් ට්‍රී - ව්‍යාපාරික බොක්ක අයි: කාමර දෙක තුනක්, හතරක්, පහක් හෝ හත් දෙනෙකු දක්වා නිදා ගනී. ඔවුන් තේ/කෝපි සාදන්නෙකු සමඟ එන අතර සමහර ඒවා බැල්කනියක් ඇත.

විවිධ ජාත්‍යන්තර ආහාරපාන පිරිනමන හෝටල් අවන්හල් දෙකක් තිබේ. කුඩා වෙළඳපොලක් ද ඇත. ඊට අමතරව එළිමහන් පිහිනුම් තටාකයක් සහ ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් ඇත.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමට පහසුකම් සලසන අතර එහි විදුලි වාහන ආරෝපණ මධ්‍යස්ථානයක් ඇත.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 3 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව දහවල් 12 යි.

බේ චතුරශ්‍රය 5, බිස්නස් බේ, ඩුබායි, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය

 

 

 

 

 

 

පාක් රෙජිස් ව්‍යාපාරික බොක්ක

 

 

 

 

පාක් රෙජිස් ව්‍යාපාරික බොක්කෙහි කාමරයක්.පාක් රෙජිස් ව්‍යාපාරික බොක්ක අයි: මෙම හෝටලය ගුවන් තොටුපල ෂටලයක් ලබා දෙයි.

කාමර දෙකක පුද්ගලයින්ට නිදා ගත හැකි අතර කුඩා බාර් ඇත. ඔවුන් සතුව තේ/කෝපි සාදන්නෙකු ද සිටී.

හෝටල් පහසුකම් වලට අවන්හලක් සහ කැෆේ එකක් ඇතුළත් වේ. කුඩා වෙළඳපොලක් සහ එළිමහන් පිහිනුම් තටාකයක් ද ඇත.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් ද සපයයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 3 යි. එම පිටත් වීමේ වේලාව උදෑසන 8 සිට දහවල් 12 දක්වා වේ.

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ඩුබායි හි ‍ ඩුබායි පාරේ ලේන් ටවර්ස්

 

 

 

 

බිස්නස් බේ හි තවත් තරු 4 හෝටල් සඳහා මෙතැන ක්ලික් කරන්න ....

 

 

 

 

 

3-තරු හෝටල්

 

 

 

 

 

බිස්නස් බොක්කෙහි තරු 3 හෝටල්

 

 

 

 

මිලේනියම් ඇට්‍රියා ව්‍යාපාරික බොක්ක.බිස්නස් බේ හි ඇති එකම තරු 3 හෝටලය එයයි මිලේනියම් ඇට්‍රියා ව්‍යාපාරික බොක්ක. මිලේනියම් ඇට්‍රියා ගුවන් තොටුපල ෂටලයක් ලබා දෙයි.

මෙම අපාර්තෝටෙල් එකේ ශබ්දාගාරයක් වශයෙන් හෝ නිදන කාමර එකක්, දෙකක් හෝ තුනක් ඇති මහල් නිවාස ඇත. මෙම මහල් නිවාස හය දෙනෙකු දක්වා නිදා ගන්නා අතර කුස්සියක් සමඟ පැමිණේ.

ලොව පුරා ආහාර ලබා දෙන හෝටල් අවන්හල් හතරක් ඇත. අමතර හෝටල් පහසුකම් සඳහා උණුසුම් තටාකයක් සහිත එළිමහන් පිහිනුම් තටාකයක් ඇතුළත් වේ. ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් ද ඇත.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් ද සපයයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 3 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව දහවල් 12 යි.

අල් අබ්රාජ් වීදිය, ඩුබායි, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය

 

 

 

 

 

සෆා උද්‍යානයෙන් දුටු ඩුබායි නගරයේ ඩුබායි සහ ව්‍යාපාරික බොක්ක

මෙන්න ඒ ගැන වැඩි විස්තර ඩුබායි වල හෝටල්.