ෆ්‍රෑන්ක්ෆර්ට් ගුවන් තොටුපලේ යුරෝපයේ වැඩිපුරම භාවිතා වන ගුවන් තොටුපළක් වීමට අමතරව ජර්මනියේ ඉන්ටර්සිටි එක්ස්ප්‍රස් (අයිසීඊ) දුම්රිය සඳහා දුම්රිය ස්ථානයක් ද ඇත. කොලෝන්, බොන්, නියුරම්බර්ග් සහ මියුනිච් බලා යන මෙම දුම්රිය ස්ථානය හරහා ICE දුම්රිය ගමන් කරමින් තිබේ. ෆ්‍රෑන්ක්ෆර්ට් ගුවන් තොටුපල ආසන්නයේ හෝටලයක් සොයන ඕනෑම අයෙකුට බොහෝ දුරට […]

වැඩිදුර කියවන්න