සුදිමා හෝටලය ක්‍රයිස්ට්චර්ච් ගුවන් තොටුපල, නවසීලන්තයේ ක්‍රයිස්ට්චර්ච් ගුවන් තොටුපල අසල ඇති එක් හෝටලයකි. එයාර් නවසීලන්තයේ කේන්ද්‍රස්ථානයක් වීමත් සමඟම ක්‍රයිස්ට්චර්ච් ගුවන් තොටුපල (සීඑච්සී) සඳහා ක්වාන්ටාස්, එමිරේට්ස් සහ ඇමරිකානු එයාර්ලයින්ස් ඇතුළු තවත් ගුවන් සමාගම් ගණනාවක් සේවය කරයි. ක්‍රයිස්ට්චර්ච් සිට අවුරුද්ද පුරා පියාසර කරන ගමනාන්තවලට ඕක්ලන්ඩ්, ලොස් ඇන්ජලීස්, සිඩ්නි, [...]

වැඩිදුර කියවන්න

නවෝටෙල් ඕක්ලන්ඩ් ගුවන් තොටුපල, ඕක්ලන්ඩ් ගුවන් තොටුපල අසල ඇති එක් හෝටලයක්. ඕක්ලන්ඩ් ගුවන් තොටුපල (ඒකේඑල්) යනු නවසීලන්තයේ සහ ජෙට්ස්ටාර් එයාර්වේස් හි කේන්ද්‍රස්ථානයකි. ගුවන් තොටුපළට සේවා සපයන අතිරේක ගුවන් සමාගම් අතර කැතේ පැසිෆික්, යුනයිටඩ් එයාර්ලයින්ස්, කොරියානු එයාර් සහ ක්වාන්ටාස් ඇතුළත් වේ. ගුවන් ගමන් ගමනාන්ත අතර ලොස් ඇන්ජලීස්, පැපීට්, සෝල්, හොංකොං, බීජිං, [...]

වැඩිදුර කියවන්න