කොලොම්බියාවේ බෝගෝටා ගුවන් තොටුපල අසල ඇති හෝටල් වලින් එකක් වන හබිටෙල් සිලෙක්ට් හෝටලය. එල් ඩොරඩෝ ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල (BOG) යනු කොලොම්බියාවේ බොගොටා වෙත සේවය කරන ගුවන් තොටුපලයි. අවියන්කා සහ කෝපා එයාර්ලයින්ස් ඇතුළු ගුවන් සේවා කිහිපයකම කේන්ද්‍රස්ථානය එයයි. එල් ඩොරඩෝ වෙත පියාසර කරන අනෙකුත් ගුවන් සේවා අතර ඩෙල්ටා, එයාර් ප්‍රංශය, ඒරොමෙක්සිකෝ, […]

වැඩිදුර කියවන්න