ෆීජි හි නාඩි ගුවන් තොටුපළ අසල හෝටලයක් වන Tokatoka Resort හෝටලයේ ජල ස්ලයිඩය. Nadi International Airport (NAN) යනු ෆීජි හි විශාලතම ගුවන් තොටුපළයි. එය Fiji Airways සඳහා කේන්ද්‍රස්ථානයක් වන අතර, Qantas, Air New Zealand, සහ Jetstar Airways ඇතුළු අනෙකුත් ප්‍රධාන ගුවන් සමාගම් විසින් ද සේවය කරනු ලැබේ. […]

වැඩිදුර කියවන්න