ෆීජි හි නාඩි ගුවන් තොටුපළ අසල හෝටලයක් වන Tokatoka Resort හෝටලයේ ජල ස්ලයිඩය. Nadi International Airport (NAN) යනු ෆීජි හි විශාලතම ගුවන් තොටුපළයි. එය Fiji Airways සඳහා කේන්ද්‍රස්ථානයක් වන අතර, Qantas, Air New Zealand, සහ Jetstar Airways ඇතුළු අනෙකුත් ප්‍රධාන ගුවන් සමාගම් විසින් ද සේවය කරනු ලැබේ. […]

වැඩිදුර කියවන්න

රරෝටෝංගා ගුවන් තොටුපල අසල ඇති එක් හෝටලයක් වන රීෆ් මොටෙල් වෙතින් හිරු බැස යන දසුනක්. රරෝටෝංගා ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළට (ආර්ඒආර්) සේවය කරන ගුවන් සමාගම් අතර එයාර් ටහිටි සහ එයාර් නවසීලන්තය ද ඇතුළත් ය. රරෝටෝංගා හි පියාසැරි ගමනාන්ත වලට පැපීට්, ඕක්ලන්ඩ්, සිඩ්නි සහ ලොස් ඇන්ජලීස් ඇතුළත් වේ. එම […]

වැඩිදුර කියවන්න

ටහීටි ගුවන් තොටුපල මොටෙල්, පැපීට් ගුවන් තොටුපල අසල ඇති හෝටල් වලින් එකකි. ටහීටි හි පැපීට් හි සේවය කරන ප්‍රධාන ගුවන් තොටුපල වන්නේ ෆාජා ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල වන අතර එය ටහිටි ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල ලෙසද හැඳින්වේ. පැපීට් ගුවන් තොටුපල එයාර් ටහිටි හි කේන්ද්‍රස්ථානයක් වන අතර එයට එයාර් ප්‍රංශය ඇතුළු අනෙකුත් ජාත්‍යන්තර ගුවන් සේවා ද සේවය කරයි, […]

වැඩිදුර කියවන්න