සස්කැටූන් ගුවන්තොටුපල අසල ඇති හොඳම හෝටල් ගණනාවලින් එකක්, හොඳම බටහිර ප්ලස් ගුවන්තොටුපල හෝටල් සහ සූට්ස්. සස්කැටූන් ජෝන් ජී. ඩීෆෙන්බැකර් ප්‍රාදේශීය ගුවන් තොටුපල (වයිඑක්ස්ඊ) වෙත සපයනු ලබන්නේ වෙස්ට්ජෙට්, ඩෙල්ටා, එයාර් කැනඩාව සහ එක්ස්ප්‍රස්ඒර් යන ගුවන් සමාගම් වන අතර එය මිනියාපොලිස්, ටොරොන්ටෝ, රෙජිනා, වැන්කුවර් සහ විනිපෙග් යන නගරවලට අවුරුද්ද පුරා ගුවන් ගමන් ලබා දෙයි. ඊට අමතරව, එහි […]

වැඩිදුර කියවන්න

මෙරිඩියන් ඉන් සහ සූට්ස් රෙජිනා ගුවන් තොටුපල, රෙජිනා ගුවන් තොටුපල අසල ඇති හෝටල් ගණනාවකින් එකකි. රෙජිනා ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපල (යූකියූආර්) සපයනු ලබන්නේ වෙස්ට්ජෙට්, එයාර් කැනඩාව, ෆ්ලෙයාර් සහ එක්ස්ප්‍රස්ඒර් විසිනි ටොරොන්ටෝ, විනිපෙග්, එඩ්මන්ටන් සහ වැන්කුවර් ඇතුළු නගර වෙත අවුරුද්ද පුරා ගුවන් ගමන් ලබා දේ. ඊට අමතරව, ලාස් වේගාස් ඇතුළත් ගමනාන්ත සඳහා සෘතුමය ගුවන් ගමන් තිබේ, […]

වැඩිදුර කියවන්න

ග්‍රෑන්ඩ් විනිපෙග් ගුවන් තොටුපල හෝටලය, විනිපෙග් ගුවන් තොටුපල අසල ඇති බොහෝ හෝටල් වලින් එකකි. විනිපෙග් ජේම්ස් ආම්ස්ට්‍රෝං රිචඩ්සන් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළට (වයිඩබ්ලිව්ජී) සේවය කරන ගුවන් සමාගම් වලට එයාර් කැනඩාව, වෙස්ට්ජෙට්, යුනයිටඩ් සහ ඩෙල්ටා එයාර් ලයින් ඇතුළත් වන අතර ඒවා ටොරොන්ටෝ, මොන්ට්‍රියල්, ලාස් වේගාස්, මිනියාපොලිස්, ඩෙන්වර්, චිකාගෝ සහ එඩ්මන්ටන් යන නගර වෙත පියාසර කරති. […]

වැඩිදුර කියවන්න

වැන්කුවර් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල (වයිවීආර්) යනු එයාර් කැනඩාව, පැසිෆික් වෙරළාසන්න ගුවන් සේවය සහ වෙස්ට්ජෙට් හි කේන්ද්‍රස්ථානයක් වන අතර මෙම ගුවන් සමාගම් වලට වික්ටෝරියා, කැල්ගරි, ලාස් වේගාස්, හොනොලුලු, ඔරේන්ජ් කවුන්ටි, ටොරොන්ටෝ, මෙක්සිකෝ සිටි, ලන්ඩන් සහ ලොස් ඇන්ජලීස් ඇතුළත් වේ. වයිවීආර් වෙත පියාසර කරන අනෙකුත් ගුවන් සමාගම් අතරට එයාර් ප්‍රංශය, කැතේ පැසිෆික්, කොරියානු එයාර්, ලුෆ්තන්සා සහ ක්වාන්ටාස් නගර වලින් […]

වැඩිදුර කියවන්න

ටොරොන්ටෝ පියර්සන් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළට (YYZ) සේවය කරන ගුවන් සමාගම් වලට බ්‍රිතාන්‍ය එයාර්වේස්, ලුෆ්තන්සා, කැතේ පැසිෆික් සහ යුනයිටඩ් ඇතුළත් වන අතර එයාර් කැනඩාව සහ වෙස්ට්ජෙට් හි කේන්ද්‍රස්ථානයක් ද වේ. ටොරොන්ටෝ ගුවන් තොටුපළෙන් පිටතට පියාසර කරන ගුවන් යානා ලන්ඩන්, ෆ්‍රෑන්ක්ෆර්ට්, හොංකොං, බීජිං, අබුඩාබි, ලාස් වේගාස්, එඩ්මන්ටන්, ටැම්පා, ලොස් ඇන්ජලීස් සහ පැරිස් ඇතුළු නගර වෙත යයි. […]

වැඩිදුර කියවන්න

මොන්ට්‍රියල් - පියරේ එලියට් ට Truඩෝ ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල (යූඑල්) යනු එයාර් කැනඩාවේ සහ එයාර් ට්‍රාන්සැට් හි කේන්ද්‍රස්ථානයකි. මෙක්සිකෝ සිටි, ලන්ඩන්, ෆ්‍රැන්ක්ෆර්ට්, පැරිස්, නිව් යෝර්ක්, ලාස් වේගාස්, ලොස් ඇන්ජලීස්, ඕර්ලන්ඩෝ සහ නගරවලට පියාසර කරන ස්විට්සර්ලන්ත ජාත්‍යන්තරය, බ්‍රිතාන්‍ය එයාර්වේස්, එයාර් ප්‍රංශය, ලුෆ්තන්සා, ඇමරිකන් සහ ඒරොමෙක්සිකෝ යන ගුවන් සමාගම් මෙහි පියාසර කරන බොහෝ ගුවන් සමාගම් අතර වේ. සැන් […]

වැඩිදුර කියවන්න

එඩ්මන්ටන් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළට (වයිඊජී) සේවය කරන අයිස්ලන්තය, එයාර් කැනඩාව, ඇලස්කාවේ එයාර්ලයින්ස්, ඩෙල්ටා සහ වෙස්ට්ජෙට් යන නගරවලට රෙයික්වික්, කැල්ගරි, ටොරොන්ටෝ, ලාස් වේගාස්, මිනියාපොලිස්, වැන්කුවර්, ලොස් ඇන්ජලීස් සහ සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ යන නගර ඇතුළත් වේ. එඩ්මන්ටන් ගුවන් තොටුපළට සමීපතම හෝටලය නම් පුනරුදයේ එඩ්මන්ටන් ගුවන් තොටුපල හෝටලය which වන අතර [...]

වැඩිදුර කියවන්න

කැල්ගරි ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළට (YYC) සේවා සපයන ගුවන් සේවා අතර එයාර් කැනඩාව, ඒරොමැක්සිකෝ, වෙස්ට්ජෙට් සහ හයිනාන් ද බීජිං, ලන්ඩන්, ලාස් වේගාස්, ලොස් ඇන්ජලීස්, මෙක්සිකෝ නගරය, ෆ්‍රැන්ක්ෆර්ට්, නිව් යෝර්ක්, ටොරොන්ටෝ සහ වැන්කුවර් යන නගරවලට පියාසර කරති. කැල්ගරි ගුවන් තොටුපලේ පර්යන්ත වල හෝටල් දෙකක් ඇත. එකක් නම් ඩෙල්ටා හෝටලය […]

වැඩිදුර කියවන්න