මැරියට් බොයිස් ඩවුන්ටවුන් / විශ්ව විද්‍යාලයේ රෙසිඩන්ස් තානායම, ඉඩාහෝ හි බොයිස් ප්‍රාන්ත විශ්ව විද්‍යාලය අසල හෝටල් වලින් එකකි. බොයිස් රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයට ආසන්නතම හෝටල් දෙක වන්නේ මැරියට් බොයිස් ඩවුන්ටවුන් / විශ්ව විද්‍යාලයේ ටවුන්ප්ලේස් සූට් සහ මැරියට් බොයිස් ඩවුන්ටවුන් / විශ්ව විද්‍යාලයේ රෙසිඩන්ස් ඉන් එකයි. මේ දෙකම […]

වැඩිදුර කියවන්න

හොලිඩේ ඉන් එක්ස්ප්‍රස් බොයිස් ඩවුන්ටවුන්, ඉඩාහෝ හි බොයිස් හි බොහෝ හෝටල් වලින් එකකි. මෙම පළ කිරීම් Boise, Idaho හි පහත දැක්වෙන උනන්දුව දක්වන ස්ථාන වෙත සමීපතම හෝටල් ලැයිස්තුගත කරයි: Boise International Airport Boise State University (BSU) Boise, Idaho හි තවත් හෝටල් සඳහා මෙතැන ක්ලික් කරන්න. […]

වැඩිදුර කියවන්න

ඉඩෝහි සන් වැලි ගුවන් තොටුපල අසල ඇති හෝටල් වලින් එකක් වන මැරියට් ඉන් ඇන්ඩ් සූට්ස් හෙයිලි සන් වැලීගේ ෆෙයාර්ෆීල්ඩ්. ෆ්‍රීඩ්මන් අනුස්මරණ ගුවන් තොටුපල (SUN) යනු ඉඩාහෝහි සන් නිම්නයේ පිහිටි ගුවන් තොටුපලයි. එය සේවය කරන්නේ ඩෙල්ටා, යුනයිටඩ් සහ ඇලස්කාවේ ගුවන් සේවා විසිනි. වසර පුරා පියාසර ගමනාන්ත වන්නේ සියැටල් සහ සෝල්ට් ලේක් සිටි ය. තුළ […]

වැඩිදුර කියවන්න