වොෂිංටන් ඩීසී අසල පිහිටි රොනල්ඩ් රේගන් වොෂිංටන් ජාතික ගුවන් තොටුපළෙන් (ඩීසීඒ) දැනට සිදු කෙරෙන පිටත්වීම් මේවායි: වොෂිංටන් රොනල්ඩ් රේගන් ජාතික ගුවන් තොටුපල පිටත් වීම් එයාර්පෝර්ටියා සම්බන්ධව: රේගන් ගුවන් තොටුපල පැමිණීම ගුවන් තොටුපල හෝටල් නාමාවලිය හෝටල් රේගන් ජාතික ගුවන් තොටුපලේ සිට ගුවන් ගමන්

වැඩිදුර කියවන්න

වොෂිංටන් ඩීසී වලට නුදුරින් රොනල්ඩ් රේගන් වොෂිංටන් ජාතික ගුවන් තොටුපළට (ඩීසීඒ) දැනට පැමිණෙන පැමිණීම් මේවායි: වොෂිංටන් රොනල්ඩ් රේගන් ජාතික ගුවන් තොටුපල පැමිණීම එයාර්පෝර්ටියා විසින් බල ගැන්වීම සම්බන්ධව: රේගන් ගුවන් තොටුපල පිටත් වේ ගුවන් තොටුපල හෝටල් නාමාවලිය හෝටල් රේගන් ජාතික ගුවන් තොටුපලේ සිට ගුවන් ගමන්

වැඩිදුර කියවන්න

මේවා වොෂිංටන් ඩීසී අසල වොෂිංටන් ඩලස් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපලේ (අයිඒඩී) ධාරාවයි: එයාර්පෝර්ටියා විසින් බල ගැන්වෙන වොෂිංටන් ඩලස් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල පිටත් වීම් සම්බන්ධ: ඩලස් ගුවන් තොටුපල පැමිණීම වොෂිංටන් ඩීසී ගුවන් තොටුපල හෝටල් ඩියුලස් ගුවන් තොටුපලෙන්

වැඩිදුර කියවන්න

වොෂිංටන් ඩීසී හි සේවය කරන ප්‍රධාන ගුවන් තොටුපල වන වර්ජිනියා හි වොෂිංටන් ඩලස් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළට (අයිඒඩී) මේ වන විට පැමිණීම මෙයයි: වොෂිංටන් ඩලස් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල පැමිණීම එයාර්පෝර්ටියා විසින් බල ගැන්වීම සම්බන්ධ: ඩලස් ගුවන් තොටුපල පිටත් වේ ගුවන් තොටුපල හෝටල් නාමාවලිය හෝටල් ඩලස් ගුවන් තොටුපළෙන්

වැඩිදුර කියවන්න

මෙම තනතුරු වොෂිංටන් ඩීසී: ගුවන් තොටුපලවල උනන්දුවක් දක්වන ස්ථාන සඳහා සමීපතම හෝටල් ලැයිස්තුගත කරයි

වැඩිදුර කියවන්න

මෙම තනතුරු වලින් වොෂිංටනයට සේවය කරන ගුවන් තොටුපල වලට සමීපතම හෝටල් ලැයිස්තු ගත කෙරේ: බැල්ටිමෝර් වොෂිංටන් ජාත්‍යන්තර තුර්ගුඩ් මාර්ෂල් ගුවන් තොටුපල (බීඩබ්ලිව්අයි) - මෙම ගුවන් තොටුපල වොෂිංටනයට වඩා බෝල්ටිමෝර් වෙත සමීප වුවත් එය වොෂිංටනයේ ගුවන් තොටුපලක් ලෙස ද සැලකේ. නගර දෙකෙන්ම සංචාරය කිරීම පහසුය. රොනල්ඩ් රේගන් වොෂිංටන් ජාතික ගුවන් තොටුපල වොෂිංටන් ඩලස් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල

වැඩිදුර කියවන්න

    බොහෝ ගුවන් තොටුපල ඔවුන් සේවය කරන නගර වලින් සැලකිය යුතු දුරක් ඇති අතර වොෂිංටන් ඩලස් වොෂිංටන් නගරයට සැතපුම් 26 ක් isතින් තිබේ. උදෑසන හෝ රාත්‍රී කාලයේදී ගුවන් යානයක් ඇති ඕනෑම අයෙකුට සමහර විට රාත්‍රිය ගුවන් තොටුපල අසල ගත කිරීමට වඩා ගුවන් තොටුපල අසල ගත කරන ලෙස හොඳින් උපදෙස් දෙනු ඇත [...]

වැඩිදුර කියවන්න

රැඳී සිටීමට ආසන්නතම ස්ථාන දෙක නම් ටීඑම්-ඉන්ටර්නැෂනල් සුඛෝපභෝගී කට්ටල සහ ගුවන් තොටුපලේ සිට කි.මී 0.8 ක් ½තින් theතින් පිහිටි කොන්කෝඩ් හි ක්‍රිස්ටල් කාර්තු ආයතනික නිවාස ය. ඩීසීඒ ගුවන් තොටුපල අසල ඇති අනෙකුත් හෝටල්: පුනරුද ආර්ලිංටන් කැපිටල් වීව් හෝටලය km කි.මී 0.9 ක් හෝ සැතපුම් 55 ක් නේවාසික ආලින්ටන් […]

වැඩිදුර කියවන්න