ෆෙයාර්හේවන් විලේජ් ඉන්, ඩබ්ලිව්ඒ හි බෙලිංහැම් හි ෆෙයාර්හේවන් දුම්රිය ස්ථානය අසල ඇති එක් හෝටලයක්. ෆෙයාර්හේවන් දුම්රිය ස්ථානය වොෂිංටනයේ බෙලිංහැම් හි ඇම්ට්‍රැක් දුම්රිය ස්ථානයයි. එය කැනඩාවේ වැන්කුවර් සහ ඔරිගන්හි ඉයුජින් අතර දිවෙන ඇම්ට්‍රැක්හි කැස්කැඩ් මාර්ගයේ නැවතුමකි. කැස්කැඩ් මාර්ගයේ සියැටල් සහ පෝට්ලන්ඩ් ඇතුළත් අනෙකුත් දුම්රිය ස්ථාන. වීමට අමතරව […]

වැඩිදුර කියවන්න

බටහිර වොෂිංටන් විශ්ව විද්‍යාලය අසල ඇති එක් හෝටලයක් වන වින්ඩ්හැම් බෙලිංහැම් ඩබ්ලිව්ඒ විසින් රචිත ඩේස් ඉන්. බටහිර වොෂිංටන් විශ්ව විද්‍යාලයට සමීපතම හෝටලය වන්නේ වින්ඩ්හැම් බෙලිංහැම් ඩබ්ලිව්ඒ විසින් සකස් කරන ලද තරු 2 ​​ඩේස් ඉන් හෝටලයයි. මෙම හෝටලය කැම්පස් සිට කි.මී 1.1 ක් හෝ සැතපුම් 0.7 ක් isතින් ය. කාමර දෙක දක්වා නිදා ගනී හෝ […]

වැඩිදුර කියවන්න

ඩබ්ලිව්ඒ හි බෙලිංහැම් හි පිහිටි බොහෝ හෝටල් වලින් එකක් වන ද හෝලිඩේ ඉන් එක්ස්ප්‍රස් බෙලිංහැම්. වොෂිංටනයේ බෙලිංහැම්හි පහත සඳහන් උනන්දුවක් දක්වන කරුණු වලට සමීපතම හෝටල් මෙම තනතුරු ලැයිස්තුගත කරයි: බෙලිංහැම් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල (බීඑල්අයි) ෆෙයාර්හේවන් ස්ටේෂන් බටහිර වොෂිංටන් වොෂිංටන් විශ්ව විද්‍යාලය (ඩබ්ලිව්ඩබ්ලිව් යූ) බෙලිංහැම් හි තවත් හෝටල් සඳහා මෙතැන ක්ලික් කරන්න .... […]

වැඩිදුර කියවන්න