එල්එස්යූ අසල ඇති එක් හෝටලයක් වන සොනෙස්ටා ඊඑස් සූට්ස් බැටන් රූජ්. ලුසියානා ප්‍රාන්ත විශ්ව විද්‍යාලයට සමීපතම හෝටලය වන්නේ කිලෝමීටර් 3 ක් හෝ සැතපුම් 0.5/1 ක් දුරින් පිහිටි තාරකා 3 ක සොනෙස්ටා ඊඑස් සූට්ස් බැටන් රූජ් ය. කාමර පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු, හතර දෙනෙකු හෝ හය දෙනෙකු දක්වා නිදා සිටින අතර ඔවුන් සමඟ පැමිණේ […]

වැඩිදුර කියවන්න

ලුසියානා හි බැටන් රූජ් ගුවන් තොටුපල අසල ඇති එක් හෝටලයක් වන මයික්‍රොටෙල් තාක්‍ෂණය සහ සූට්ස් බැටන් රූජ් ගුවන් තොටුපල. බැටන් රූජ් මෙට්‍රොපොලිටන් එයාර්පෝට් (බීටීආර්) සඳහා ඩෙල්ටා, යුනයිටඩ් සහ ඇමරිකානු ඊගල් සේවය කරයි. බැටන් රූජ් සිට අවුරුද්ද පුරා පියාසර කරන ගමනාන්ත වන්නේ හූස්ටන්, ඩලස්, චාලට් සහ ඇට්ලන්ටා ය. ඊට අමතරව, අල්ටිමේට් එයාර් ෂට්ල් […]

වැඩිදුර කියවන්න

එල්ඒ හි බැටන් රූජ් හි හෝටල් වලින් එකක් වන හිල්ටන් බැටන් රූජ්ගේ ඩබල් ට්‍රී විසිනි. ලුසියානා හි බැටන් රූජ් හි පහත සඳහන් උනන්දුවක් දක්වන කරුණු වලට සමීපතම හෝටල් මෙම තනතුරු ලැයිස්තුගත කරයි: බැටන් රූජ් මෙට්‍රොපොලිටන් එයාර්පෝට් (බීටීආර්) බැටන් රූජ් සත්වෝද්‍යානය, බැටන් රූජ් ලුසියානා ප්‍රාන්ත විශ්ව විද්‍යාලය (එල්එස්යූ) […]

වැඩිදුර කියවන්න

එල්ඒ හි ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රියා හි හෝටල් වලින් එකක් වන බෙන්ට්ලි හෝටලයේ ලොබිය. පහත දැක්වෙන කාණ්ඩ වලින් ලුසියානා හි ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රියා හි හෝටල් ඇත: 4-තරු හෝටල් 3-තරු හෝටල් 2-තරු හෝටල් 4-තරු හෝටල් 4-තරු හෝටල් ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රියා […]

වැඩිදුර කියවන්න

එල්එස්යූ ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රියා අසල ඇති එක් හෝටලයක් වන මැරියට් ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රියාගේ ෆෙයාර්ෆීල්ඩ් තානායම සහ සූට්ස්. එල්එස්යූ ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රියාට සමීපතම හෝටලය වන්නේ කි.මී .10.8 (සැතපුම් 6.5) Marතින් පිහිටි මැරියට් ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රියාගේ ෆෙයාර්ෆීල්ඩ් ඉන් සහ සූට්ස් ය. පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු, හතර දෙනෙකු හෝ පස් දෙනෙකු දක්වා කාමර නිදා ගනී. ඔවුන් […]

වැඩිදුර කියවන්න

ඇල ක්සැන්ඩ්‍රියා ගුවන් තොටුපල අසල ඇති එක් හෝටලයක් වන වින්ඩ්හැම් ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රියා ගුවන් තොටුපල විසින් ලා ක්වින්ටා. ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රියා, වර්ජිනියා, ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රියා ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල (ඒඊඑක්ස්) සමඟ පටලවා නොගත යුත්තේ ලුසියානා හි ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රියාවේ ය. මෙම ගුවන් තොටුපළට සේවය කරන ගුවන් සේවයට ඩලස්, ඇට්ලන්ටා සහ හූස්ටන් වෙත ගුවන් සේවා පිරිනමන යුනයිටඩ් එක්ස්ප්‍රස් සහ ඇමරිකානු ඊගල් ඇතුළත් වේ. […]

වැඩිදුර කියවන්න