ඇකේඩියා සන්රයිස් මොටෙල්, මේන් හි බාර් හාබර් ගුවන් තොටුපල අසල ඇති හෝටල් වලින් එකකි. හැන්කොක් කවුන්ටි - බාර් වරාය ගුවන් තොටුපල (බීඑච්බී) යනු මේන් හි බාර් වරායේ ප්‍රධාන ගුවන් තොටුපලයි. එය කේප් එයාර් විසින් සේවය කරන අතර එමඟින් බොස්ටන් වෙත වසර පුරා ගුවන් ගමන් ලබා දේ. […]

වැඩිදුර කියවන්න

බාර් හාබර් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලය, මේන් හි බාර් හාබර් හි ඇති බොහෝ හෝටල් වලින් එකකි. මේන් හි බාර් හාබර් හි පහත දැක්වෙන උනන්දුවක් දක්වන කරුණු වලට සමීපතම හෝටල් පහත සඳහන් තැපැල් ලැයිස්තුගත කරයි: හැන්කොක් කවුන්ටි-බාර් හාබර් එයාර්පෝට් (බීඑච්බී) මේන් හි බාර් හාබර් හි තවත් හෝටල් සඳහා මෙතැන ක්ලික් කරන්න .... […]

වැඩිදුර කියවන්න

බැන්ගෝර් අසල මේන් විශ්ව විද්‍යාලය අසල ඇති හෝටල් වලින් එකක් වන විශ්ව විද්‍යාල තානායම් කට්ටල. මේන් විශ්ව විද්‍යාලයට සමීපතම හෝටලය නම් කැම්පස් සිට කි.මී. කාමර දෙක හෝ හතර දක්වා නිදා ගනී […]

වැඩිදුර කියවන්න

මේන් හි හුසන් විශ්ව විද්‍යාලය අසල ඇති හෝටල් වලින් එකක් වන මළුව බංගෝර්. හසන් විශ්ව විද්‍යාලයට සමීපතම හෝටලය කි.මී 2.6 ක් හෝ සැතපුම් 1.6 ක් theතින් පිහිටි පයින් ට්‍රී හෝටලයයි. කාමර එක පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු හෝ හතර දෙනෙකු දක්වා නිදාගෙන මුළුතැන්ගෙය සමඟ පැමිණේ. උදෑසන ආහාරය ද තිබේ, […]

වැඩිදුර කියවන්න

මේන් හි බැන්ගෝර් සිටි වනාන්තරය අසල ඇති හෝටල් වලින් එකක් වන ද කන්ට්‍රි ඉන් ද මාල්. බැන්ගෝර් සිටි වනාන්තරයට සමීපතම හෝටලය වන්නේ කිලෝමීටර් 2.5 ක් හෝ සැතපුම් 1.5 ක් Mතින් පිහිටි සාප්පු සංකීර්ණයේ පිහිටි කන්ට්‍රි ඉන් හෝටලයයි. කාමර පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු හෝ සිව් දෙනෙකු දක්වා නිදාගෙන පැමිණෙන අතර [...]

වැඩිදුර කියවන්න

බැන්ගෝර් ගුවන් තොටුපල අසල ඇති එක් හෝටලයක් වන ෂෙරටන් බැන්ගෝර්ගේ කරුණු හතර. බැන්ගෝර් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල (බීජීආර්) සඳහා සේවය කරන්නේ ඇලෙජියන්ට්, එක්සත්, ඇමරිකානු සහ ඩෙල්ටා එයාර් ලයින්ස් විසිනි. බැන්ගෝර් සිට අවුරුද්ද පුරා ගුවන් ගමන් ගමනාන්ත සඳහා නිව් යෝර්ක්, චිකාගෝ, බොස්ටන් සහ වොෂිංටනය ඇතුළත් වේ. ඊට අමතරව, නගර සඳහා සෘතුමය ගුවන් ගමන් ද ඇතුළත් වේ […]

වැඩිදුර කියවන්න

මේන් හි බැන්ගෝර් හි ඇති බොහෝ හෝටල් වලින් එකක් වන හොඳම බටහිර ධවල මන්දිරය. මේන් හි බැන්ගෝර් හි පහත සඳහන් උනන්දුවක් දක්වන කරුණු වලට සමීපතම හෝටල් මෙම තනතුරු ලැයිස්තු ගත කරයි: බැන්ගෝර් සිටි ෆොරස්ට් බැන්ගෝර් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල (බීජීආර්) හයිසන් හයිසන් විශ්ව විද්‍යාලය මේන් විශ්ව විද්‍යාලය ඊට අමතරව මෙම හෝටල් තිබේ […]

වැඩිදුර කියවන්න

යූඑම් ඔගස්ටා අසල ඇති එක් හෝටලයක් වන මැරියට් ඔගස්ටා විසින් රචිත ෆෙයාර්ෆීල්ඩ් තානායම සහ සූට්ස්. ඔගස්ටා හි මේන් විශ්ව විද්‍යාලයට සමීපතම හෝටලය වන්නේ කිලෝමීටර් 0.6 ක් හෝ සැතපුම් 0.37 ක් theතින් පිහිටි හොඳම බටහිර ප්ලස් ඔගස්ටා සිවික් මධ්‍යස්ථානයයි. කාමර දෙක දක්වා නිදා ගනී හෝ […]

වැඩිදුර කියවන්න

මේන් හි ඔගස්ටා ගුවන් තොටුපල අසල ඇති එක් හෝටලයක් වන හිල්ටන් ඔගස්ටා විසින් හෝම්වුඩ් සූට්ස්. ජෝර්ජියාවේ ඔගස්ටා ප්‍රාදේශීය ගුවන් තොටුපල සමඟ පටලවා නොගත යුතු අතර, ඔගස්ටා ප්‍රාන්ත ගුවන් තොටුපල (AUG) මේන් හි ඇත. එය සපයනු ලබන්නේ බොස්ටන් වෙත ගුවන් ගමන් ලබා දෙන කේප් එයාර් විසිනි. සමීපතම හෝටලය […]

වැඩිදුර කියවන්න

මේන් හි ඔගස්ටා හි හෝටල් ගණනාවකින් එකක් වන Quality In & Suites Evergreen හෝටලය. අගෝස්ටා, මේන් හි පහත සඳහන් උනන්දුවක් දක්වන කරුණු වලට සමීපතම හෝටල් මෙම තනතුරු ලැයිස්තුගත කරයි: ඔගස්ටා ප්‍රාන්ත ගුවන් තොටුපල (AUG) ඔගස්ටාහි මේන් විශ්ව විද්‍යාලය (UMA) හි තවත් හෝටල් සඳහා මෙතැන ක්ලික් කරන්න […]

වැඩිදුර කියවන්න