කැම්ඩන් යාඩ්ස් හි ඔරියෝල් උද්‍යානය අසල ඇති එක් හෝටලයක් වන හිල්ටන් බෝල්ටිමෝර් ඉනර් හෝබර් හි දර්ශනය. කැම්ඩන්යාඩ්ස් හි ඔරියෝල් උද්‍යානයට සමීපතම හෝටල් තුන නම් හැම්ප්ටන් ඉන් සහ හිල්ටන් පිහිටි ස්ථාන මෙන්ම රේචල්ගේ දෑවැදි බී සහ බී යන ස්ථාන තුනම […]

වැඩිදුර කියවන්න

මේරිලන්ඩ් හි ලොයොලා විශ්ව විද්‍යාලය අසල ඇති හෝටල් වලින් එකක් වන මැල්රියට් හෝටල් බැල්ටිමෝර් නෝර්ත්ගේ ඩෙල්ටා. ලොයොලා විශ්ව විද්‍යාලයට මේරිලන්ඩ් වෙත ආසන්නතම හෝටලය නම් කිලෝමීටර් 1.4 ක් හෝ සැතපුම් 0.9 ක් isතින් පිහිටි කොලොනාඩ් බැල්ටිමෝර් the හි පිහිටි හෝටලයයි. පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු, තිදෙනෙකු, හතර දෙනෙකු හෝ පස් දෙනෙකු දක්වා කාමර නිදා ගනී. ඔවුන් […]

වැඩිදුර කියවන්න

යූඑම් බැල්ටිමෝර් අසල ඇති එක් හෝටලයක් වන කැම්ඩන් යාඩ්ස් හි පිහිටි බැල්ටිමෝර් මැරියට් අභ්‍යන්තර වරාය. මේරිලන්ඩ් විශ්ව විද්‍යාලයට ආසන්නතම හෝටල් තුන, බැල්ටිමෝර් යනු මැරියට්, හැම්ප්ටන් තානායම සහ හිල්ටන් පිහිටි ස්ථාන ය. මේ හෝටල් සියල්ලම කි.මී 0.5 ක් හෝ සැතපුම් 0.33 ක් awayතින් […]

වැඩිදුර කියවන්න

මේරිලන්ඩ් හි බැල්ටිමෝර් පෙන් ස්ථානය අසල ඇති හෝටල් වලින් එකක් වන අයිවි හෝටලය. බැල්ටිමෝර් පෙන් ස්ථානය මේරිලන්ඩ් හි බැල්ටිමෝර්හි ප්‍රධාන දුම්රිය ස්ථානයයි. නිව් යෝර්ක්, බොස්ටන්, ඇට්ලන්ටා, චිකාගෝ, වොෂිංටන්, නිව් ඕර්ලියන්ස් සහ මියාමි ඇතුළු නගර වෙත යන බොහෝ ඇම්ට්‍රැක් මාර්ග වලින් එය සේවය කෙරේ. බෝල්ටිමෝර් පෙන් ද […]

වැඩිදුර කියවන්න

බැල්ටිමෝර් නගරයේ බොහෝ හෝටල් වලින් එකක් වන මැරියට් බෝල්ටිමෝර් ඩවුන්ටවුන් ඉනර් හාබර් විසින් රෙසිඩන්ස් ඉන්. මේරිලන්ඩ් හි බැල්ටිමෝර් නගර මධ්‍යයේ ඇති හෝටල් පහත දැක්වෙන කාණ්ඩ වලින් සමන්විත වේ: 4-තරු හෝටල් 3-තරු හෝටල් 4-තරු හෝටල් 4-තරු හෝටල්, ඩවුන්ටවුන් බැල්ටිමෝර් හි […]

වැඩිදුර කියවන්න

බැල්ටිමෝර්හි ෆෝට් මැක්හෙන්රි අසල පිහිටි හෝටලයක් වන හෙන්ඩර්සන්ගේ වෝර්ෆ් හි හෝටලය. ෆෝට් මැක්හෙන්රි ජාතික ස්මාරකයට සමීපතම හෝටලය වන්නේ මළුව, බැල්ටිමෝර් ඩවුන්ටවුන්/මැක්හෙන්රි රෝ ✰✰✰ ය. මෙම හෝටලය කි.මී 1.3 ක් හෝ සැතපුම් 0.8 ක් .තින් ය. කාමර තුනක්, හතරක් හෝ පස් දෙනෙකු දක්වා නිදාගෙන පැමිණෙන අතර […]

වැඩිදුර කියවන්න

බෝල්ටිමෝර් විශ්ව විද්‍යාලය අසල ඇති හෝටල් වලින් එකක් වන බෝල්ටිමෝර් හෝටලය. බැල්ටිමෝර් විශ්ව විද්‍යාලයට සමීපතම හෝටලය කි.මී 0.4 ක් ¼තින් Theතින් පිහිටි අයිවි හෝටලය වේ. ඔවුන් ගුවන් තොටුපල ෂටලයක් ලබා දෙයි. කාමර දෙකක පුද්ගලයින්ට නිදා ගත හැකි අතර ගිනි උදුනක් ඇත. […]

වැඩිදුර කියවන්න

ජාතික මින්මැදුර අසල ඇති හෝටල් වලින් එකක් වන පියර් 5 හෝටලය බැල්ටිමෝර්. ජාතික මින්මැදුරට සමීපතම හෝටලය නම් පුනරුද බෝල්ටිමෝර් හාබර්ප්ලේස් හෝටලය ✰✰✰✰ කි.මී 0.2 ක් හෝ සැතපුම් 0.12 ක් isතින් ය. කාමර තුනක් හෝ හතර දෙනෙකු දක්වා නිදාගෙන ශීතකරණයක් සමඟ පැමිණේ. ඔවුන් […]

වැඩිදුර කියවන්න

ජෝන් හොප්කින්ස් විශ්ව විද්‍යාලය අසල ඇති හෝටල් වලින් එකක් වන කොලොනාඩ් බෝල්ටිමෝර් හි හෝටලය. ජෝන්ස් හොප්කින්ස් විශ්ව විද්‍යාලයට සමීපතම හෝටලය වන්නේ කිලෝමීටර් 0.7 ක් හෝ සැතපුම් 0.44 ක් isතින් පිහිටි කොලොනේඩ් බැල්ටිමෝර් the හි පිහිටි හෝටලයයි. කාමර පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු, තිදෙනෙකු, හතර දෙනෙකු හෝ පස් දෙනෙකු දක්වා නිදාගෙන පැමිණෙන අතර [...]

වැඩිදුර කියවන්න

ජෝන්ස් හොප්කින්ස් රෝහල අසල ඇති එක් හෝටලයක් වන ජෝන්ස් හොප්කින්ස් වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ මැරියට් බෝල්ටිමෝර්ගේ නේවාසික නිකේතනය. ජෝන්ස් හොප්කින්ස් රෝහලට සමීපතම හෝටලය නම් ජෝන්ස් හොප්කින්ස් වෛද්‍ය පීඨයේ මැරියට් බැල්ටිමෝර්ගේ නේවාසික හෝටලයයි. මෙම හෝටලය කි.මී 0.5 ක් හෝ සැතපුම් 0.33 ක් isතින් ය. […]

වැඩිදුර කියවන්න