මැසචුසෙට්ස් හි බොස්ටන්හි පිහිටි ලොගන් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපලේ (බොස්) දැනට පවතින පිටත් වීම් වන්නේ: බොස්ටන් ලෝගන් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල පිටත් වීම් එයාර්පෝර්ටියා විසින් සම්බන්ධ කරන ලද ඒවා: ලොගන් ගුවන් තොටුපල පැමිණීම ගුවන් තොටුපල හෝටල් නාමාවලිය හෝටල් ලොගන් ගුවන් තොටුපලේ සිට ගුවන් ගමන්

වැඩිදුර කියවන්න

මැසචුසෙට්ස් හි බොස්ටන්හි පිහිටි ලොගන් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපලේ (බීඕඑස්) දැනට පැමිණෙන පැමිණීම් මේවායි: බොස්ටන් ලෝගන් ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපල පැමිණීම එයාර්පෝර්ටියා විසින් බල ගැන්වීම හා සම්බන්ධයි: ලොගන් ගුවන් තොටුපල පිටත් වීම ගුවන් තොටුපල හෝටල් නාමාවලිය හෝටල් ලෝගන් ගුවන් තොටුපලේ සිට ගුවන් ගමන්

වැඩිදුර කියවන්න

බොස්ටන්, මැසචුසෙට්ස් හි පහත සඳහන් උනන්දුවක් දක්වන ස්ථාන වලට සමීපතම හෝටල් මේවාය: ගුවන් තොටුපල දකුණු ස්ථානය      

වැඩිදුර කියවන්න

බොස්ටන්හි දකුණු දුම්රිය ස්ථානය දේශීය එම්බීටීඒ පොදු ප්‍රවාහන පද්ධතිය සඳහා කේන්ද්‍රස්ථානයක් වන අතර ඇම්ට්‍රැක් මාර්ග වලින් ඇසිලා එක්ස්ප්‍රස් මගින් වොෂිංටන් දක්වා නිව් යෝර්ක්, ෆිලඩෙල්ෆියා සහ බෝල්ටිමෝර් හරහා ඇල්බනි, බෆලෝ සහ ක්ලීව්ලන්ඩ් හරහා චිකාගෝ වෙත සීමා වේ. , සහ ඊසානදිග කලාපීය සිට රොනොක්, නොර්ෆොක් සහ නිව්පෝට් ප්‍රවෘත්ති. දකුණු […]

වැඩිදුර කියවන්න

ලොගන් ගුවන් තොටුපල සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රධාන ගුවන් තොටුපලක සිදු වනවාට වඩා එය සේවය කරන නගරයට බොහෝ සෙයින් සමීප ය. එය ඊසානදිග බොස්ටන් සිට සැතපුම් තුනක් පමණක් andතින් වන අතර තොටුපල, උමං මාර්ගය, බස් රථ සහ කුලී රථ ඇතුළු විවිධ ප්‍රවාහන පහසුකම් වලින් පහසුවෙන් ප්‍රවේශ විය හැකිය. මෙම ලැයිස්තුවේ ඇති සමීපතම හෝටල් අතර හෝටල් […]

වැඩිදුර කියවන්න