ග්‍රෑන්ඩුකා ඔස්ටින් හෝටලය, ටෙක්සාස් හි ඔස්ටින් හි හොඳම හෝටල් වලින් එකකි. ටෙක්සාස්හි ඔස්ටින්හි පහත සඳහන් උනන්දුවක් දක්වන ස්ථාන වලට සමීපතම හෝටල් මෙම තනතුරු ලැයිස්තුගත කරයි: ඔස්ටින් ඇම්ට්‍රැක් ස්ටේෂන් ඔස්ටින් - බර්ග්ස්ට්‍රෝම් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල (AUS) කොන්කෝඩියා විශ්ව විද්‍යාලය ටෙක්සාස් නගර මධ්‍යයේ ඔස්ටින් ශාන්ත එඩ්වඩ් විශ්ව විද්‍යාලය ඔස්ටින්හි ටෙක්සාස් විශ්ව විද්‍යාලය […]

වැඩිදුර කියවන්න