එවර්ස්ප්‍රිං ඉන් සහ සූට්ස්, එන්ඩී හි බිස්මාර්ක් හි මේරි විශ්ව විද්‍යාලය අසල ඇති හෝටල් වලින් එකකි. මේරි විශ්ව විද්‍යාලයට සමීපතම හෝටලය වන්නේ කිලෝමීටර් 3 ක් හෝ සැතපුම් 8.6 ක් isතින් පිහිටි 5.2-තරු එවර්ස්ප්‍රිං ඉන් සහ සූට් ය. ඔවුන් බිස්මාර්ක් නාගරික ගුවන් තොටුපල වෙත නොමිලේ ෂටලයක් ලබා දේ. එම […]

වැඩිදුර කියවන්න

වින්ඩ්හැම් විසින් රචිත වින්ගේට් - බිස්මාර්ක්, උතුරු ඩැකෝටා හි බිස්මාර්ක් හි පිහිටි බොහෝ හෝටල් වලින් එකකි. උතුරු ඩැකෝටා හි බිස්මාර්ක් හි පහත සඳහන් උනන්දුවක් දක්වන කරුණු වලට සමීපතම හෝටල් මෙම තනතුරු ලැයිස්තුගත කරයි: බිස්මාර්ක් නාගරික ගුවන් තොටුපල (බීඅයිඑස්) මේරි විශ්ව විද්‍යාලය උතුරු ඩැකෝටා හි බිස්මාර්ක් හි තවත් හෝටල් සඳහා මෙතැන ක්ලික් කරන්න ... [...]

වැඩිදුර කියවන්න

බිස්මාර්ක් නාගරික ගුවන් තොටුපල (බීඅයිඑස්) වෙත සේවය කරනුයේ යුනයිටඩ්, ෆ්‍රොන්ටියර්, ඇලෙජියන්ට් සහ ඩෙල්ටා ගුවන් සේවා විසින් මිනියාපොලිස්, ලාස් වේගාස්, මේසා, චිකාගෝ, ඩෙන්වර්, ඕර්ලන්ඩෝ සහ ඩලස් වෙත ය. අසල ඇති සියලුම හෝටල් නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් සපයයි. බිස්මාර්ක් ගුවන් තොටුපළට සමීපතම හෝටලය වන්නේ එවර්ස්ප්‍රින්ග් ඉන් සහ සූට් […]

වැඩිදුර කියවන්න