එන්සී හි අෂෙවිල් හි බිල්ට්මෝර් වතුයාය අසල පිහිටි හෝටලයක් වන ඉන් ඉන් බිල්ට්මෝර් වතුයාය. බිල්ට්මෝර් වතුයායට ආසන්නතම හෝටල් තුනම වත්තේමය. ඒවා නම් ඉන් ඉන් බිල්ට්මෝර් වතුයාය, බිල්ට්මෝර් වත්තේ විලේජ් හෝටලය සහ බිල්ට්මෝර් වතුයායේ පිහිටි කුටි ය. […]

වැඩිදුර කියවන්න

අෂෙවිල් ගුවන් තොටුපල අසල ඇති එක් හෝටලයක් වන අෂ්විල් ගුවන් තොටුපලේදී වින්ඩම් ෆ්ලෙචර්ගේ වින්ගට්. අෂෙවිල් ප්‍රාදේශීය ගුවන් තොටුපළට (ඒවීඑල්) සේවය කරන ගුවන් සමාගම් වලට එක්සත් ගුවන්, ඩෙල්ටා, ඇමරිකානු සහ ඇලෙජියන්ට් එයාර් ඇතුළත් වේ. අෂෙවිල් සිට අවුරුද්ද පුරා පියාසර කරන ගමනාන්ත වලට ඇට්ලන්ටා, ලාස් වේගාස්, චිකාගෝ සහ ඩලස් ඇතුළත් වේ. ඊට අමතරව, සෘතුමය ගුවන් ගමන් තිබේ […]

වැඩිදුර කියවන්න

යූඑන්සී අෂෙවිල් අසල ඇති එක් හෝටලයක් වන හියාට් පෙදෙස අෂෙවිල් ඩවුන්ටවුන් හි වහල අවන්හල. උතුරු කැරොලිනා අෂෙවිල් විශ්ව විද්‍යාලයට සමීපතම හෝටලය වන්නේ කිලෝමීටර් 2.3 ක් (සැතපුම් 1.4) දුරින් පිහිටි ඉන්ඩිගෝ අෂෙවිල් ඩවුන්ටවුන් the හෝටලයයි. කාමර පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු හෝ හතර දෙනෙකු දක්වා නිදා සිටින අතර […]

වැඩිදුර කියවන්න

අෂෙවිල් බිල්ට්මෝර් ගම්මානය, උතුරු කැරොලිනා හි අෂෙවිල් හි බොහෝ හෝටල් වලින් එකකි. උතුරු කැරොලිනාහි අෂෙවිල් හි පහත සඳහන් උනන්දුවක් දක්වන කරුණු වලට සමීපතම හෝටල් මෙම තනතුරු ලැයිස්තුගත කරයි: අෂෙවිල් ප්‍රාදේශීය ගුවන් තොටුපල (ඒවීඑල්) බිල්ට්මෝර් වතුයාය නගර මධ්‍යයේ පිහිටි උතුරු කැරොලිනා අෂෙවිල් විශ්ව විද්‍යාලය අෂෙවිල් ඩවුන්ටවුන් අෂෙවිල් […]

වැඩිදුර කියවන්න