කියෝ විශ්ව විද්‍යාලය අසල ඇති එක් හෝටලයක් වන ඒපීඒ හෝටලය මිටා-එකිමේ. කියෝ විශ්ව විද්‍යාලයට සමීපතම හෝටලය වන්නේ කි.මී 0.5 ක් හෝ සැතපුම් 1/3 ක් Minතින් පිහිටි ඕක්වුඩ් මහල් නිවාස මිනාමි අසාබු ය. මෙම අපාර්තොටෙල් මඟින් පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකුට සැතපෙන වායුසමීකරණය කළ මහල් නිවාස ලබා දේ. ඔවුන්ට සම්පූර්ණ මුළුතැන්ගෙයක් ද ඇත […]

වැඩිදුර කියවන්න

චෙන්සන්සෝ ටෝකියෝ හෝටලය, වසෙදා විශ්ව විද්‍යාලය අසල ඇති හෝටල් වලින් එකකි. වසෙදා විශ්ව විද්‍යාලයට සමීපතම හෝටලය කි.මී 0.2 ක් හෝ සැතපුම් 0.12 ක් isතින් පිහිටි රිගා රෝයල් හෝටලයයි. වායුසමනය කරන ලද කාමරවල පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු, තිදෙනෙකු හෝ හතර දෙනෙකු දක්වා නිදා ගත හැකි අතර කුඩා බාර් එකක් සමඟ පැමිණේ. ඔවුනුත් […]

වැඩිදුර කියවන්න

සොෆියා විශ්ව විද්‍යාලය අසල ඇති එක් හෝටලයක් වන නිව් ඔටානි ටෝකියෝ විධායක මන්දිරය වන සෙන් හෝටලයේ දසුන. සොෆියා විශ්ව විද්‍යාලයට සමීපතම හෝටලය නම් නිව් ඔටානි ටෝකියෝ විධායක මන්දිරය වන සෙන් හෝටලය වන අතර එය සැතපුම් 0.2 ක් හෝ සැතපුම් 0.12 ක් isතින් පිහිටා ඇත. මෙම හෝටලය ගුවන් තොටුපල ෂටලයක් ලබා දෙයි. එම […]

වැඩිදුර කියවන්න

ටෝකියෝ විශ්ව විද්‍යාලය අසල ඇති හෝටල් වලින් එකක් වන ග්‍රැෆි නෙසු හෝටලය. ටෝකියෝ විශ්ව විද්‍යාලයට සමීපතම හෝටලය වන්නේ කිලෝමීටර් 0.4 ක් ¼තින් Hතින් වන හොංගෝ වනාන්තරයයි. වායුසමීකරණය කළ කාමරවල පුද්ගලයන් එක්, දෙදෙනෙකු, තිදෙනෙකු හෝ පස් දෙනෙකු දක්වා නිදා ගත හැකිය. හෝටල් පහසුකම් වලට ඇතුළත් වේ […]

වැඩිදුර කියවන්න

ජපානයේ ටෝකියෝවේ නරිටා ගුවන් තොටුපල අසල ඇති හෝටලයක් වන නරිටා ටෝබු ගුවන් තොටුපල. හනේඩා ගුවන් තොටුපල සමඟ නරිටා ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල (එන්ආර්ටී) ජපානයේ ටෝකියෝවේ පිහිටි ප්‍රධාන ගුවන් තොටුපල දෙකෙන් එකකි. නරිටා ගුවන් තොටුපල යනු ජපන් ගුවන් සේවය සහ ඕල් නිපොන් එයාර්වේස් ඇතුළු ගුවන් සමාගම් කිහිපයක කේන්ද්‍රස්ථානයකි. අනෙකුත් ජාත්‍යන්තර ගුවන් සමාගම් […]

වැඩිදුර කියවන්න

ටෝකියෝ දුම්රිය ස්ථානය අසල ඇති එක් හෝටලයක් වන ටැන්කියෝවේ ෂැංග්‍රිලා හෝටලයේ වහල සහිත අවන්හලක්. ටෝකියෝ දුම්රිය ස්ථානයට සමීපතම හෝටලය වන්නේ ද ටෝකියෝ ස්ටේෂන් හෝටලය වන අතර එය දුම්රිය ස්ථානයේම ඇත. වායුසමනය කළ කාමරවල පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකුට නිදා ගත හැකි අතර කුඩා බාර් එකක්ද ඇත. ඔවුන්ට ද තිබේ […]

වැඩිදුර කියවන්න

ටෝකියෝ ඩිස්නිලන්ඩ් අසල ඇති එක් හෝටලයක් වන ෂෙරටන් ග්‍රෑන්ඩ් ටෝකියෝ බේ හෝටලය. ටෝකියෝ ඩිස්නිලන්තයට ආසන්නතම හෝටල් පහම ඇත්තේ උද්‍යානයේ සිට කි.මී. 0.7 (සැතපුම් 0.44) ක් දුරිනි. මේවායින් දෙකක් නම් ග්‍රෑන්ඩ් නිකෝ ටෝකියෝ බේ මයිහාමා සහ ඔකුරා ටෝකියෝ බොක්ක හෝටලයයි. ටෝකියෝ ද ඇත […]

වැඩිදුර කියවන්න

ටෝකියෝ හනේඩා ගුවන් තොටුපල අසල ඇති එක් හෝටලයක් වන හැනේඩා එක්සෙල් හෝටලය ටෝකියු. නරිටා ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල සමඟ ටෝකියෝ හනේඩා ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල (එච්එන්ඩී) යනු ටෝකියෝවේ පිහිටි ප්‍රධාන ගුවන් තොටුපල දෙකෙන් එකකි. හැනේඩා සිට පියාසර කරන බොහෝ ජාත්‍යන්තර ගුවන් සේවා වලට ඕල් නිපොන්, ඩෙල්ටා, අලිටාලියා, කොරියානු එයාර් සහ ක්වාන්ටාස් ඇතුළත් වේ. ගුවන් ගමනාන්ත […]

වැඩිදුර කියවන්න

ටෝකියෝවේ ප්‍රින්ස් පාක් කුළුණ, ජපානයේ ටෝකියෝවේ පිහිටි හොඳම හෝටලයකි. මෙම තනතුරු ජපානයේ ටෝකියෝවේ පහත සඳහන් උනන්දුවක් දක්වන කරුණු වලට සමීපතම හෝටල් ලැයිස්තුගත කරයි: මධ්‍යම ටෝකියෝ හැනේඩා ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල (එච්එන්ඩී) කියෝ විශ්ව විද්‍යාලය නරිටා ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල (එන්ආර්ටී) සොෆියා විශ්ව විද්‍යාලය ටෝකියෝ ඩිස්නිලන්ඩ් ටෝකියෝ දුම්රිය ස්ථානය […]

වැඩිදුර කියවන්න