චීනයේ ෂෙන්යාං ගුවන් තොටුපල අසල ඇති එක් හෝටලයක් වන ෂෙරටන් ෂෙන්යාං සවුත් සිටි හෝටලය. ෂෙන්යාං තාඕසියාන් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළට (එස්එච්ඊ) සේවය කරන ගුවන් සමාගම් වලට චයිනා සදර්න් එයාර්ලයින්ස්, කොරියානු එයාර්, ටිබෙට් එයාර්ලයින්ස් සහ ස්කූට් ඇතුළත් වේ. ෂෙන්යැං සිට පියාසර කරන ගමනාන්ත අතර සිංගප්පූරුව, ගුවාංෂෝ, සෝල්, ලොස් ඇන්ජලීස්, ටෝකියෝ, බීජිං, චෙංග්ඩු සහ [...]

වැඩිදුර කියවන්න

චීනයේ ගුවැන්ෂු ගුවන් තොටුපල අසල ඇති එක් හෝටලයක් වන පුල්මන් ගුවාංෂු බයුන් ගුවන් තොටුපල. ගුවාංෂු බයියන් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල (සීඑන්) යනු චයිනා සදර්න් එයාර්ලයින්ස්, ෂෙන්සෙන් එයාර්ලයින්ස් සහ හයිනාන් එයාර්ලයින්ස් හි කේන්ද්‍රස්ථානයකි. ගුවාංෂෝ වෙත පියාසර කරන අනෙකුත් බොහෝ ජාත්‍යන්තර ගුවන් සේවා අතර රුවන්ඩ් එයාර්, ඕමාන් එයාර්, ජපන් එයාර්ලයින්ස් සහ ඒරොෆ්ලොට් ද ඇතුළත් ය. සමහරක් […]

වැඩිදුර කියවන්න

චීනයේ ෂැංහයි හොංකියාඕ ගුවන් තොටුපල. පුඩොං ගුවන් තොටුපල සමඟ ෂැංහයි හොංකියාඕ ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල (එස්එච්ඒ) චීනයේ ෂැංහයි හි පිහිටි ප්‍රධාන ගුවන් තොටුපල දෙකෙන් එකකි. ෂැංහයි වෙත යන ජාත්‍යන්තර ගුවන් ගමන් බොහොමයක් පුඩොං ගුවන් තොටුපළට ගොඩ බැස්සත් හොංකියාඕ ආසියාව පුරා නගර ගණනාවකට ගුවන් ගමන් ලබා දෙයි. මේවාට බීජිං, ටෝකියෝ, […]

වැඩිදුර කියවන්න

රාමදා ප්ලාසා ෂැංහයි පුඩොං ගුවන් තොටුපල, චීනයේ පුඩොං ගුවන් තොටුපල අසල ඇති එක් හෝටලයකි. ෂැංහයි පුඩොං ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල (පීවීජී) යනු චීනයේ ෂැංහයි හි පිහිටි ප්‍රධාන ගුවන් තොටුපල දෙකෙන් එකකි. එයාර් චීනය, චයිනා ඊස්ටර්න් එයාර්ලයින්ස් සහ ෂැංහයි එයාර්ලයින්ස් ඇතුළු ගුවන් සමාගම් කිහිපයක කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස එය සේවය කරයි. අනෙක් ඒවා අතර […]

වැඩිදුර කියවන්න

ජින් ජියැං කුළුණ, චීනයේ ෂැංහයි හි බොහෝ හෝටල් වලින් එකකි. චීනයේ ෂැංහයි හි පහත සඳහන් උනන්දුවක් දක්වන කරුණු වලට සමීපතම හෝටල් මෙම තනතුරු ලැයිස්තුගත කරයි: ෂැංහයි හොංකියාඕ ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල (එස්එච්ඒ) ෂැංහයි පුඩොං ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල (පීවීජී) සම්බන්ධ: වෙනත් නගර සහ නගර වල හෝටල්

වැඩිදුර කියවන්න

චීනයේ නැන්ජිං ගුවන් තොටුපල අසල ඇති එක් හෝටලයක් වන පුල්මන් නැන්ජිං ලූකො ගුවන් තොටුපල. නැන්ජින් ලුකූ ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළට (එන්කේජී) සේවය කරන ගුවන් සමාගම් අතරට චයිනා ඊස්ටර්න් එයාර්ලයින්ස්, ෂෙන්සෙන් එයාර්ලයින්ස්, එයාර් චීනය සහ කොරියානු එයාර් ඇතුළත් වේ. නැන්ජින් සිට පියාසර කරන ගමනාන්ත අතර බීජිං, සෝල්, තායිපේ, ලොස් ඇන්ජලීස්, ෆ්‍රැන්ක්ෆර්ට් සහ ටෝකියෝ ද ඇතුළත් වේ. […]

වැඩිදුර කියවන්න

චීනයේ චෙන්ග්ඩු ගුවන් තොටුපල අසල ඇති එක් හෝටලයක් වන හොලිඩේ ඉන් චෙන්ග්ඩු ගුවන් තොටුපල. චෙංග්ඩු ෂියැන්ග්ලියු ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල (සීටීයූ) සඳහා එයාර් චීනය, ඉන්ඩිගෝ, හයිනාන් එයාර්ලයින්ස් සහ සිචුවාන් එයාර්ලයින්ස් ඇතුළු බොහෝ ගුවන් සේවා සපයයි. චෙංග්ඩු සිට පියාසර කරන ගමනාන්ත අතර ලන්ඩන්, තායිපේ, ලොස් ඇන්ජලීස්, ටෝකියෝ, මොස්කව්, බීජිං, ඩුබායි, රෝමය, […]

වැඩිදුර කියවන්න

හෝටලය එච්ඩී පැලස්, තායිවානයේ තායිපේ හි බොහෝ හෝටල් වලින් එකකි. තායිවානයේ තායිපේ හි පහත සඳහන් උනන්දුවක් දක්වන කරුණු වලට සමීපතම හෝටල් මෙම තනතුරු ලැයිස්තුගත කරයි: තායිවාන් තාඕවාන් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල (ටීපීඊ) සම්බන්ධ: වෙනත් නගර සහ නගර වල හෝටල්

වැඩිදුර කියවන්න

තායිවානයේ තායිපේ හි තාඕවාන් ගුවන් තොටුපල අසල ඇති එක් හෝටලයක් වන ටී වයි මොටෙල්. තායිවානයේ තායිවානයේ ප්‍රධාන ගුවන් තොටුපල තායිවාන් තාඕවාන් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල (ටීපීඊ) වේ. චයිනා එයාර්ලයින්ස් සහ මැන්ඩරින් එයාර්ලයින්ස් සඳහා කේන්ද්‍රස්ථානයක් වීමට අමතරව එමිරේට්ස්, එයාර් නවසීලන්තය සහ කොරියානු එයාර් ඇතුළු තවත් බොහෝ ජාත්‍යන්තර ගුවන් සේවා මඟින් ද එය සේවා සපයයි. […]

වැඩිදුර කියවන්න

ඩුබායි හි පාම් ජුමෙයිරා හි එක් හෝටලයක් වන ෆෙයාර්මොන්ට් ද පාම් හි දර්ශනය. පහත දැක්වෙන කාණ්ඩ වලින් ඩුබායි හි පාම් ජුමෙයිරා හි හෝටල් තිබේ: තරු 5 හෝටල් 4-තරු හෝටල් 5-තරු හෝටල් 5-තරු හෝටල් පාම් ජුමෙයිරා හි […]

වැඩිදුර කියවන්න