සීඒ හි ලා මිරාඩා හි හෝටලයක් වන රෙසිඩන්ස් ඉන් ලා මිරාඩා බුවෙනා උද්‍යානය.

සීඒ හි ලා මිරාඩා හි හෝටලයක් වන රෙසිඩන්ස් ඉන් ලා මිරාඩා බුවෙනා උද්‍යානය.

 

 

 

 

 

 

කැලිෆෝනියාවේ ලා මිරාඩා හි හෝටල් තුනක් ඇත. මෙයින් දෙකක් නම් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ සහ හොලිඩේ තානායමෙහි පිහිටි ස්ථාන වේ. තෙවැන්න නේවාසික තානායමේ පිහිටි ස්ථානයකි. මේ තුනම පිහිටා තිබෙන්නේ ෆයර්ස්ටෝන් බොලිවාර්ඩ් හි ය.

 

 

 

 

 

 

දික් වූ ඇමෙරිකා සූට් - ලොස් ඇන්ජලීස් - ලා මිරාඩා

 

 

 

 

ලොස් ඇන්ජලීස් - ලා මිරාඩා හි දීර්‍ඝ කාලීන ස්ටේ ඇමරිකා සූට්ස් හි කාමරයක්.

ලොස් ඇන්ජලීස් - ලා මිරාඩා හි දීර්‍ඝ කාලීන ස්ටේ ඇමරිකා සූට්ස් හි කාමරයක්.

දික් වූ ඇමෙරිකා සූට් - ලොස් ඇන්ජලීස් - ලා මිරාඩා අයි: 3 km (සැතපුම් 1.8) කාමර පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු හෝ හතර දෙනෙකු දක්වා නිදාගෙන මුළුතැන්ගෙය සමඟ පැමිණේ. අල්ලාගෙන යන උදෑසන ආහාරය ඇතුළත් වේ.

අතිරේක ගාස්තුවක් සඳහා සුරතල් සතුන්ට රැඳී සිටිය හැකිය.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් සලසයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 3 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව උදෑසන 11 යි.

14775 ෆයර්ස්ටෝන් බොලිවර්ඩ්, ලා මිරාඩා, සීඒ 90638, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

 

 

 

 

 

 

ඇනාහයිම් අසල නිවාඩුව ඉන් ලා මිරාඩා

 

 

 

 

අනාහයිම් අසල නිවාඩු නිකේතන ලා මිරාඩා.

අනාහයිම් අසල නිවාඩු නිකේතන ලා මිරාඩා.

ඇනාහයිම් අසල නිවාඩුව ඉන් ලා මිරාඩා අයි: කාමර හතර දෙනෙකුට නිදා ගත හැකි අතර ශීතකරණයක් සමඟ පැමිණේ. ඔවුන් සතුව කෝපි සාදන්නෙකු ද සිටී.

හෝටල් පහසුකම් වලට අවන්හලක් සහ කුඩා වෙළඳපොලක් ඇතුළත් වේ. ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් මෙන්ම එළිමහන් පිහිනුම් තටාකයක් ද ඇත.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් ද සපයයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 3 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව දහවල් 12 යි.

14299 ෆයර්ස්ටෝන් බොලිවර්ඩ්, ලා මිරාඩා, සීඒ 90638, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

 

 

 

 

 

 

පදිංචිය In La La Mirada Buena Park

 

 

 

රෙසිඩන්ස් ඉන් ලා මිරාඩා බුවෙනා උද්‍යානයේ පිහිනුම් තටාකය.

පදිංචිය In La La Mirada Buena Park අයි: 2.7 km (සැතපුම් 1.62) කාමර තුන්දෙනෙකු හෝ පස් දෙනෙකු දක්වා නිදා ගන්නා අතර සම්පූර්ණ කුස්සියක් සමඟ පැමිණේ. සමහර කාමර වල ගිනි උදුනක් ඇත. සිල්ලර බඩු බෙදා හැරීම මෙන්ම උදෑසන ආහාරය ද තිබේ.

හෝටල් පහසුකම් සඳහා ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් සහ එළිමහන් පිහිනුම් තටාකයක් ඇතුළත් වේ.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් ද සපයයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 3 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව දහවල් 12 යි.

14419 ෆයර්ස්ටෝන් බොලිවර්ඩ්, ලා මිරාඩා, සීඒ 90638, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

 

 

 

 

 

කැලිෆෝනියාවේ ලා මිරාඩා හි මුද්රාවආශ්රිත:

බයෝලා විශ්ව විද්‍යාලය අසල හෝටල්

ලොස් ඇන්ජලීස් හි හෝටල්

නොමිලේ වාහන නැවැත්වීම සහිත තවත් හෝටල්