ටෙක්සාස් හි ලාමර් විශ්ව විද්‍යාලය අසල ඇති හෝටල් වලින් එකක් වන Quality Inn & Suites Beaumont.

ටෙක්සාස් හි ලාමර් විශ්ව විද්‍යාලය අසල ඇති හෝටල් වලින් එකක් වන Quality Inn & Suites Beaumont.

 

 

 

 

 

රීජන්සි තානායම් සහ සූට් බෝමොන්ට්.එම ලාමර් විශ්ව විද්‍යාලයට ආසන්නතම හෝටලය 2-තරු වේ රීජන්සි තානායම් සහ සූට් බෝමොන්ට්, එනම් කි.මී 6.3 ක් හෝ සැතපුම් 3.8 ක් isතින් ය.

කාමර පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු හෝ තිදෙනෙකු දක්වා නිදාගෙන ශීතකරණයක් සමඟ පැමිණේ. ඔවුන් සතුව මයික්‍රෝවේව් උදුනක් ද ඇති අතර උදෑසන ආහාරය ද තිබේ.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් සලසයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 2 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව උදෑසන 11 යි.

3715 කොලේජ් වීදිය, බෝමොන්ට්, ටීඑක්ස් 77701, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

 

 

 

 

 

 

ලාමර් විශ්ව විද්‍යාලය අසල වෙනත් හෝටල්

 

 

 

 

හොවාර්ඩ් ජොන්සන් ඒ අසල මෙන්ම ගුණාත්මක තානායමකි. ෆෙයාර්ෆීල්ඩ් තානායම ද ඇත.

 

 

 

 

 

 

වින්ඩම් බෝමොන්ට් විසින් හොවාර්ඩ් ජොන්සන්

 

 

 

 

වින්ඩම් බෝමොන්ට් විසින් හෝවර්ඩ් ජොන්සන්ගේ කාමරයක්.තරු 3 යි වින්ඩම් බෝමොන්ට් විසින් හොවාර්ඩ් ජොන්සන් 6.4 ක් දුරින් හෝ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් සැතපුම් 3.84 ක් isතින් වේ.

කාමර දෙකක හෝ හතර දෙනෙකුට නිදා ගත හැකි අතර ශීතකරණයක් සමඟ පැමිණේ. ඔවුන් සතුව මයික්‍රෝවේව් උදුනක් ද ඇති අතර උදෑසන ආහාරය ද තිබේ.

හෝටල් පහසුකම් සඳහා ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් සහ එළිමහන් පිහිනුම් තටාකයක් ඇතුළත් වේ.

අතිරේක ගාස්තුවක් සඳහා සුරතල් සතුන්ට රැඳී සිටිය හැකිය.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් සලසයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 3 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව දහවල් 12 යි.

1610 අයි -10 දකුණු බියුමොන්ට්, බෝමොන්ට්, ටීඑක්ස් 77707, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

 

 

 

 

 

 

ගුණාත්මක තානායම් සහ සූට් බෝමොන්ට්

 

 

 

 

බෝමොන්ට් හි තත්ත්ව තානායමේ සහ කාමරවල කාමරයක්.තරු 2 යි ගුණාත්මක තානායම් සහ සූට් බෝමොන්ට් ලාමාර් විශ්ව විද්‍යාලයට කි.මී 6.4 ක් හෝ සැතපුම් 3.84 ක් isතින් පිහිටා ඇත.

කාමර දෙකක හෝ හතර දෙනෙකු දක්වා නිදාගෙන කෝපි සාදන්නෙකු සමඟ පැමිණේ. ඔවුන් සතුව ශීතකරණයක් සහ මයික්‍රෝවේව් උදුනක් ද ඇත. ඊට අමතරව, උදෑසන ආහාරය නොමිලේ.

හෝටල් පහසුකම් සඳහා උණුසුම් තටාකයක් සහිත එළිමහන් පිහිනුම් තටාකයක් ඇතුළත් වේ. ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් ද ඇත.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් සලසයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 3 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව උදෑසන 11 යි.

1590 දකුණු අන්තර් රාජ්‍ය 10, බෝමොන්ට්, ටීඑක්ස් 77707, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

 

 

 

 

 

 

ෆෙයාර්ෆීල්ඩ් තානායම් සහ සූට් බෝමොන්ට්

 

 

 

 

ෆෙයාර්ෆීල්ඩ් තානායම සහ සූට් බෝමොන්ට්.තරු 3 යි ෆෙයාර්ෆීල්ඩ් තානායම් සහ සූට් බෝමොන්ට් 6.4 ක් දුරින් හෝ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් සැතපුම් 3.84 ක් isතින් වේ.

කාමර තුනක් හෝ පහක් දක්වා නිදාගෙන ශීතකරණයක් සමඟ පැමිණේ. ඔවුන් සතුව මයික්‍රෝවේව් උදුනක් සහ කෝපි සාදන්නෙකු ද ඇත. ඊට අමතරව, උදෑසන ආහාරය ලබා ගත හැකිය.

හෝටල් පහසුකම් සඳහා කුඩා වෙළඳපොලක් සහ ගෘහස්ථ පිහිනුම් තටාකයක් ඇතුළත් වේ. ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් ද ඇත.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් සලසයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 3 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව දහවල් 12 යි.

2265 අන්තර් රාජ්‍ය මහාමාර්ග 10 දකුණ, බෝමොන්ට්, ටීඑක්ස් 77705, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

 

 

 

 

ලාමර් විශ්ව විද්‍යාලය අසල ඇති තවත් හෝටල් සඳහා මෙතැන ක්ලික් කරන්න ....

 

 

 

 

 

ලූකුවාඩ්ලුකාස් ගොඩනැගීමආශ්රිත:

බෝමොන්ට් හි හෝටල්

අනෙකුත් විද්‍යාල සහ විශ්ව විද්‍යාල අසල හෝටල්

නොමිලේ වාහන නැවැත්වීම සහිත තවත් හෝටල්