මොස්කව්හි ශාන්ත බැසිල් දෙව්මැදුර.

මොස්කව්හි සෑම වර්ගයකම පුළුල් පරාසයක හෝටල් තිබේ. රූපය විසින් opsa සිට පික්බබේ

 

 

 

 

රුසියාවේ මොස්කව්හි පහත සඳහන් උනන්දුවක් දක්වන කරුණු වලට සමීපතම හෝටල් මෙම තනතුරු ලැයිස්තුගත කරයි:

 

රතු චතුරශ්රය

ෂෙරෙමෙටිවෝ ඇලෙක්සැන්ඩර් එස්. පුෂ්කින් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල (එස්වීඕ)

 

 

 

 

මොස්කව් ජූලි 2011-7aආශ්රිත:

වෙනත් නගර වල හෝටල්