ටෙක්සාස් හි බියුමොන්ට් ගුවන් තොටුපල අසල ඇති හෝටල් වලින් එකක් වන එයාර්පෝට් ඉන්.

ටෙක්සාස් හි බියුමොන්ට් ගුවන් තොටුපල අසල ඇති හෝටල් වලින් එකක් වන එයාර්පෝට් ඉන්.

 

 

 

 

 

 

ජැක් බokක්ස් ප්‍රාදේශීය ගුවන් තොටුපල (බීපීටී) ටෙක්සාස්හි බෝමොන්ට් හි ප්‍රධාන ගුවන් තොටුපල වේ. එයට සේවය කරන්නේ ඇමරිකානු ඊගල් විසින් ගුවන් ගමන් ලබා දේ ඩලස්.

 

 

 

 

ගුවන් තොටුපල තානායමේ කාමරයක්.එම බියුමොන්ට් ගුවන් තොටුපළට ආසන්නතම හෝටලය 2-තරු වේ ගුවන් තොටුපල තානායම, එනම් කි.මී 1.4 ක් හෝ සැතපුම් 0.8 ක් isතින් ය.

කාමර දෙකක හෝ හතර දෙනෙකු දක්වා නිදාගෙන කෝපි සාදන්නෙකු සමඟ පැමිණේ. ඔවුන් සතුව ශීතකරණයක් සහ මයික්‍රෝවේව් උදුනක් ද ඇත. ඊට අමතරව, උදෑසන ආහාරය නොමිලේ.

හෝටල් පහසුකම් වලට අවන්හලක් සහ බාර් එකක් ඇතුළත් වේ. එළිමහන් පිහිනුම් තටාකයක් ද ඇත.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් ද සපයයි.

200 උතුරු අනුස්මරණ නිදහස් මාවත, නෙඩර්ලන්ඩ්, ටීඑක්ස් 77627, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

 

 

 

 

 

 

බෝමොන්ට් ගුවන් තොටුපල අසල වෙනත් හෝටල්

 

 

 

 

ඉටිපන්දම් කට්ටල ඇති ස්ථානයක් මෙන්ම හෝම් 2 සූට්ස් ද ඒ අසල ඇත. ටවුන්ප්ලේස් සූට් ද තිබේ.

 

 

 

 

 

 

කැන්ඩල්වුඩ් සූට් පෝර්ට් ආතර් / නෙඩර්ලන්ඩ්

 

 

 

 

කැන්ඩල්වුඩ් සූට් පෝට් ආතර් / නෙඩර්ලන්ඩ්.තරු 2 යි කැන්ඩල්වුඩ් සූට් පෝර්ට් ආතර් / නෙඩර්ලන්ඩ් 2 ක් හෝ ගුවන් තොටුපලේ සිට සැතපුම් 1.24 ක් isතින් වේ.

කාමර දෙකක හෝ හතර දෙනෙකු දක්වා නිදාගෙන මුළුතැන්ගෙයක් සමඟ පැමිණේ.

හෝටල් පහසුකම් සඳහා කුඩා වෙළඳපොලක් ඇතුළත් වේ. ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් මෙන්ම එළිමහන් පිහිනුම් තටාකයක් ද ඇත.

අතිරේක ගාස්තුවක් සඳහා සුරතල් සතුන්ට රැඳී සිටිය හැකිය.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් සලසයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 3 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව දහවල් 12 යි.

2125 අධිවේගී 69, නෙඩර්ලන්ඩ්, ටීඑක්ස් 77627, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

 

 

 

 

 

 

Home2Suites හිල්ටන් පෝට් ආතර් විසිනි

 

 

 

 

හිල්ටන් පෝට් ආතර්ගේ හෝම් 2 සූට්ස්.තරු 3 යි Home2Suites හිල්ටන් පෝට් ආතර් විසිනි 3.4 ක් හෝ ගුවන් තොටුපලේ සිට සැතපුම් 2 ක් isතින් වේ.

කාමර තුනක් හෝ පහක් දක්වා නිදාගෙන මුළුතැන්ගෙය සමඟ පැමිණේ. උදෑසන ආහාරය ද ලබා ගත හැකිය.

හෝටල් පහසුකම් සඳහා කුඩා වෙළඳපොලක් ඇතුළත් වේ. ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් සහ එළිමහන් පිහිනුම් තටාකයක් ද ඇත.

අතිරේක ගාස්තුවක් සඳහා සුරතල් සතුන්ට රැඳී සිටිය හැකිය.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් සලසයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 3 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව උදෑසන 11 යි.

2750 හෝම් ටූ ප්ලාසා, පෝට් ආතර්, ටීඑක්ස් 77642, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

 

 

 

 

 

 

ටවුන්ප්ලේස් සූට්ස් මැරියට් බෝමොන්ට් පෝට් ආතර් විසිනි

 

 

 

 

මැරියට් බෝමොන්ට් පෝට් ආතර්ගේ ටවුන්ප්ලේස් සූට්ස් හි කාමරයක්.තරු 3 යි ටවුන්ප්ලේස් සූට්ස් මැරියට් බෝමොන්ට් පෝට් ආතර් විසිනි 3.5 ක් හෝ ගුවන් තොටුපලේ සිට සැතපුම් 2.1 ක් isතින් වේ.

කාමර හතර දෙනෙකුට නිදා ගත හැකි අතර මුළුතැන්ගෙයක් සමඟ පැමිණේ. ඊට අමතරව, උදෑසන ආහාරය ලබා ගත හැකිය.

හෝටල් පහසුකම් සඳහා කුඩා වෙළඳපොලක් සහ ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් ඇතුළත් වේ. එළිමහන් පිහිනුම් තටාකයක් ද ඇත.

අතිරේක ගාස්තුවක් සඳහා සුරතල් සතුන්ට රැඳී සිටිය හැකිය.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් සලසයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 3 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව දහවල් 12 යි.

2700 පෝට් ප්ලාසා ඩ්‍රයිව්, පෝට් ආතර්, ටීඑක්ස් 77642, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

 

 

 

 

 

බෝමොන්ට් ගුවන් තොටුපල අසල ඇති තවත් හෝටල් සඳහා මෙතැන ක්ලික් කරන්න ....

 

 

 

 

 

 

ආශ්රිත:

බෝමොන්ට් හි හෝටල්

ගුවන් තොටුපල හෝටල් නාමාවලිය

නොමිලේ නැවැත්වීම සහිත හෝටල්