බෙමිඩ්ජි ප්‍රාන්ත විශ්ව විද්‍යාලය අසල ඇති හෝටල් වලින් එකක් වන රැඩිසන්, බෙමිඩ්ජි, එම්එන් විසින් රචිත ද කන්ට්‍රි ඉන් සහ සූට්ස්.

බෙමිඩ්ජි ප්‍රාන්ත විශ්ව විද්‍යාලය අසල ඇති හෝටල් වලින් එකක් වන රැඩිසන්, බෙමිඩ්ජි, එම්එන් විසින් රචිත ද කන්ට්‍රි ඉන් සහ සූට්ස්.

 

 

 

 

 

රැඩිසන් විසින් කන්ට්‍රි ඉන් ඇන්ඩ් සූට්ස් හි වර්ල්පුල් ටබ් එකක් සහිත රජ කාමරයක්.

රැඩිසන් විසින් කන්ට්‍රි ඉන් ඇන්ඩ් සූට්ස් හි වර්ල්පුල් ටබ් එකක් සහිත රජ කාමරයක්.

එම බෙමිඩ්ජි ප්‍රාන්ත විශ්ව විද්‍යාලයට ආසන්නතම හෝටලය 3-තරු වේ කන්ට්රි ඉන් සහ සූට්ස්, රැඩිසන්, බෙමිඩ්ජි, එම්එන් විසිනි එනම් කිලෝමීටර් 2.2 ක් හෝ සැතපුම් 1.3 ක් .තින් ය.

කාමර දෙකක හෝ හතර දෙනෙකු දක්වා නිදාගෙන කෝපි සාදන්නෙකු සමඟ පැමිණේ. බෙමිඩ්ජි විල දෙස බැලිය හැකි කාමර මෙන්ම වර්ල්පුල් ටබ් එකක් සහිත කාමර ද තිබේ.

හෝටල් පහසුකම් වලට අවන්හලක් සහ කුඩා වෙළඳපොලක් ඇතුළත් වේ. උණුසුම් තටාකයක් සහිත ගෘහස්ථ පිහිනුම් තටාකයක් මෙන්ම ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් ද ඇත.

අමතර ගාස්තුවක් සඳහා සුරතල් සතුන්ට රැඳී සිටිය හැකි අතර සුරතල් භාජන තිබේ.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් සලසයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 3 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව දහවල් 12 යි.

927 ලේක් වෙරළ ඩ්‍රයිව් ඊසානදිග, බෙමිඩ්ජි, එම්එන් 56601, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

 

 

 

 

 

 

බෙමිඩ්ජි ප්‍රාන්ත විශ්ව විද්‍යාලය අසල අනෙකුත් හෝටල්

 

 

 

 

ප්‍රදේශයේ ඇති අනෙකුත් හෝටල් වලට ඇමරිකන් පිහිටීම මෙන්ම සුපර් 8 ද ඇතුළත් වේ.

 

 

 

 

 

 

ඇමරිකාවේ වින්ඩම් බෙමිඩ්ජි විසිනි

 

 

 

 

වින්ඩ්හැම් බෙමිඩ්ජි විසින් ඇමරිකාවේ පිහිනුම් තටාකය සහ උණුසුම් තටාකය.

වින්ඩ්හැම් බෙමිඩ්ජි විසින් ඇමරිකාවේ පිහිනුම් තටාකය සහ උණුසුම් තටාකය.

තරු 3 යි ඇමරිකාවේ වින්ඩම් බෙමිඩ්ජි විසිනි බෙමිඩ්ජි ප්‍රාන්තයේ සිට කි.මී 2.5 ක් හෝ සැතපුම් 1.5 ක් isතින් වේ.

කාමර පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු, තිදෙනෙකු, හතර දෙනෙකු හෝ පස් දෙනෙකු දක්වා නිදාගෙන ශීතකරණයක් සමඟ පැමිණේ. ඔවුන් සතුව මයික්‍රෝවේව් උදුනක් ද ඇති අතර උදෑසන ආහාරය ද තිබේ.

හෝටල් පහසුකම් සඳහා උණුසුම් තටාකයක් සහිත ගෘහස්ථ පිහිනුම් තටාකයක් ඇතුළත් වේ. ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් ද ඇත.

අතිරේක ගාස්තුවක් සඳහා සුරතල් සතුන්ට රැඳී සිටිය හැකිය.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් සලසයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 3 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව උදෑසන 11 යි.

1200 පෝල් බුන්යාන් ඩ්‍රයිව් වයඹ දෙසින්, බෙමිඩ්ජි, එම්එන් 56601, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

 

 

 

 

 

 

වින්ඩම් බෙමිඩ්ජි එම්එන් විසින් සුපිරි 8

 

 

 

 

වින්ඩම් බෙමිඩ්ජි එම්එන් විසින් සුපර් 8 හි කාමරයක්.

වින්ඩම් බෙමිඩ්ජි එම්එන් විසින් සුපර් 8 හි කාමරයක්.

තරු 2 යි වින්ඩම් බෙමිඩ්ජි එම්එන් විසින් සුපිරි 8 3.1 ක් දුරින් හෝ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් සැතපුම් 1.9 ක් isතින් වේ. බෙමිඩ්ජි ප්‍රාන්තය අසල තිබීම හැර පෝල් බුන්යාන් වෙළඳ සංකීර්ණයට යාබදව සුපර් 8 ද ඇත.

කාමර තුනක්, හතරක් හෝ පස් දෙනෙකු දක්වා නිදාගෙන කෝපි සාදන්නෙකු සමඟ පැමිණේ. ඔවුන් සතුව ශීතකරණයක් ද තිබේ. ඩිලක්ස් කිං සූට් වල වර්ල්පුල් ටබ් එකක් ඇත. ඊට අමතරව, උදෑසන ආහාරය ලබා ගත හැකිය.

හෝටල් පහසුකම් සඳහා ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයක්, උණුසුම් තටාකයක් සහ සෝනා ඇතුළත් වේ.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් සලසයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 3 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව උදෑසන 11 යි.

1815 පෝල් බුන්යාන් ඩ්‍රයිව් වයඹ දෙසින්, බෙමිඩ්ජි, එම්එන් 56601, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

 

 

 

 

බෙමිඩ්ජි ප්‍රාන්ත විශ්ව විද්‍යාලය අසල ඇති තවත් හෝටල් සඳහා මෙතැන ක්ලික් කරන්න ....

 

 

 

 

 

බෙමිඩ්ජි ප්‍රාන්ත විශ්ව විද්‍යාලය-කැම්පස්ආශ්රිත:

බෙමිඩ්ජි හි හෝටල්

අනෙකුත් විද්‍යාල සහ විශ්ව විද්‍යාල අසල හෝටල්

නොමිලේ වාහන නැවැත්වීම සහිත තවත් හෝටල්