රාමදා ප්ලාසා ෂැංහයි පුඩොං ගුවන් තොටුපල, චීනයේ පුඩොං ගුවන් තොටුපල අසල ඇති එක් හෝටලයකි.

රාමදා ප්ලාසා ෂැංහයි පුඩොං ගුවන් තොටුපල, චීනයේ පුඩොං ගුවන් තොටුපල අසල ඇති එක් හෝටලයකි.

 

 

 

 

 

මැග්ලෙව් දුම්රියක් එළියට එනවා, ෂැංහයිහි පුඩොං ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපලෂැංහයි පුඩොං ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල (පීවීජී) යනු චීනයේ ෂැංහයි හි පිහිටි ප්‍රධාන ගුවන් තොටුපල දෙකෙන් එකකි. එයාර් චීනය, චයිනා ඊස්ටර්න් එයාර්ලයින්ස් සහ ෂැංහයි එයාර්ලයින්ස් ඇතුළු ගුවන් සමාගම් කිහිපයක කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස එය සේවය කරයි. පුඩොං වෙත පියාසර කරන අනෙකුත් ගුවන් සමාගම් අතර ඒරොෆ්ලොට්, ඕල් නිපොන්, එයාර් ඉන්දියා, ස්විස් ඉන්ටර්නැෂනල් සහ ක්වාන්ටාස් ද ඇතුළත් ය. මෙම ගුවන් තොටුපලේ සිට පැමිණෙන බොහෝ ගමනාන්ත අතර වේ සිඩ්නි, ඩුබායි, ලන්ඩන්, ලොස් ඇන්ජලීස්, ටෝකියෝ, මොස්කව්, මුම්බායි, සහ චෙංඩු.

 

 

 

 

 

 

ෂැංහයි පුඩොං ගුවන් තොටුපලේ රමඩා ප්ලාසා හි කාමරයක්.

ෂැංහයි පුඩොං ගුවන් තොටුපලේ රමඩා ප්ලාසා හි කාමරයක්.

එම පුඩොං ගුවන් තොටුපළට ආසන්නතම හෝටලය යනු රම්ඩා ප්ලාසා ෂැංහයි පුඩොං ගුවන් තොටුපල එනම් කි.මී 1 ක් හෝ සැතපුම් 0.6 ක් .තින් ය. ඔවුන් නොමිලේ ගුවන් තොටුපල ෂටලයක් ලබා දේ.

වායුසමනය කළ කාමරවල පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකුට නිදා ගත හැකි අතර කුඩා බාර් එකක්ද ඇත. ඔවුන් සතුව තේ/කෝපි සාදන්නෙකු ද සිටී.

හෝටල් පහසුකම් වලට අවන්හලක් සහ කැෆේ එකක් ඇතුළත් වේ. ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් ද ඇත.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් සලසයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 2 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව දහවල් 12 යි.

1100 ක්වි හැං පාර, පුඩොං ගුවන් තොටුපල, පුඩොං, 201207 ෂැංහයි, චීනය

 

 

 

 

 

 

ෂැංහයි පුඩොං ගුවන් තොටුපල අසල ඇති අනෙකුත් හෝටල්

 

 

 

 

නිව් නයිට් රාජකීය හෝටලය මෙන්ම වින්ඩම් ෂැංහයි පුඩොංගේ රාමදා ද ඒ ආසන්නයේ ඇත.

 

 

 

 

 

 

වින්දාම් ෂැංහයි පුඩොංගේ රමදා

 

 

 

 

වින්දාම් ෂැංහයි පුඩොංගේ රමාඩා.

වින්දාම් ෂැංහයි පුඩොංගේ රමාඩා.

එම වින්දාම් ෂැංහයි පුඩොංගේ රමදා 4.1 ක් හෝ ගුවන් තොටුපලේ සිට සැතපුම් 2.5 ක් isතින් වේ. ඔවුන් නොමිලේ ගුවන් තොටුපල ෂටලයක් ලබා දේ.

වායුසමනය කළ කාමරවල පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු හෝ තිදෙනෙකු නිදා ගත හැකි අතර තේ/කෝපි සාදන්නෙකු සමඟ පැමිණේ. ඔවුන්ට කුඩා බාර් එකක් ද තිබේ.

හෝටල් පහසුකම් වලට අවන්හලක් සහ කෑම කඩයක් ඇතුළත් වේ. ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් ද ඇත.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් සලසයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 12 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව දහවල් 12 යි.

අංක 958 ෂික්සින් පාර, චුවාන්ෂා නගරය, පුඩොං, 201202 ෂැංහයි, චීනය

 

 

 

 

 

 

නිව් නයිට් රාජකීය හෝටල් ගුවන් තොටුපල සහ ජාත්‍යන්තර නිකේතනය

 

 

 

 

නිව් නයිට් රාජකීය හෝටල් ගුවන් තොටුපලේ සහ ජාත්‍යන්තර නිවාඩු නිකේතනයේ කාමරයක්.

නිව් නයිට් රාජකීය හෝටල් ගුවන් තොටුපලේ සහ ජාත්‍යන්තර නිවාඩු නිකේතනයේ කාමරයක්.

එම නිව් නයිට් රාජකීය හෝටල් ගුවන් තොටුපල සහ ජාත්‍යන්තර නිකේතනය 4.9 km හෝ සැතපුම් 2.9 ක් isතින් වේ. ඔවුන් නොමිලේ ගුවන් තොටුපල ෂටලයක් ලබා දේ.

වායු සමීකරණය කළ කාමරවල පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු දක්වා නිදා ගත හැකි අතර තේ/කෝපි සාදන්නෙකු සමඟ පැමිණේ.

හෝටල් පහසුකම් වලට අවන්හලක් සහ කැෆේ එකක් ඇතුළත් වේ. කුඩා වෙළඳපොලක් ද ඇත.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් සලසයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 2 යි. එම පිටත් වීමේ වේලාව උදෑසන 6 සිට දහවල් 12 දක්වා වේ.

අංක 2751, චුවාන්ලියු අධිවේගී මාර්ගය, ගුවන් තොටුපල නගරය, පුඩොං නව දිස්ත්‍රික්කය, පුඩොං, 200120 ෂැංහයි, චීනය

 

 

 

 

ෂැංහයි පුඩොං ගුවන් තොටුපල අසල ඇති තවත් හෝටල් සඳහා මෙතැන ක්ලික් කරන්න ....

 

 

 

 

 

එයාර් චීනය ඒ 320-214 (බී -2376) ෂැංහයි පුඩොං ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළෙන් ගුවන් ගත වීමආශ්රිත:

ෂැංහයි හි හෝටල්

ගුවන් තොටුපල හෝටල් නාමාවලිය

නොමිලේ නැවැත්වීම සහිත හෝටල්