හිල්ටන් ලන්ඩන් පැඩිංටන්, පැඩිංටන් දුම්රිය ස්ථානය අසල ඇති හෝටල් වලින් එකකි.

හිල්ටන් ලන්ඩන් පැඩිංටන්, පැඩිංටන් දුම්රිය ස්ථානය අසල ඇති හෝටල් වලින් එකකි.

 

 

 

 

 

පැඩිංටන් දුම්රිය ස්ථානය 6
පැඩිංටන් ලන්ඩනයේ ප්‍රධාන දුම්රිය ස්ථානයක් වන අතර එය ලන්ඩන් සහ නිරිතදිග එංගලන්තයේ සහ සවුත් වේල්ස් හි ගමනාන්ත අතර දුම්රිය මඟින් සේවා සපයයි. එය හීත්‍රෝ එක්ස්ප්‍රස් සේවය කරන ලන්ඩනයේ දුම්රිය ස්ථානය ද වේ.

 

 

 

 

 

 

 

පැඩිංටන් දුම්රිය ස්ථානයඊට අමතරව, පැඩිංටන් දුම්රිය ස්ථානය ද භූගත මාර්ග කිහිපයක පිහිටා ඇති අතර එමඟින් රවුම, දිස්ත්‍රික්කය, බේකර්ලූ රේඛා මෙන්ම හැමර්ස්මිත් සහ නගර මාර්ගය ද ඇත. මෙම මාර්ග වලින් එකක් හෝ කිහිපයක් මත ඇති වෙනත් සමහර දුම්රිය ස්ථාන ඇතුළත් වේ වික්ටෝරියා, වෙස්මිනිස්ටර්, බැම්ම, සහ ශාන්ත ජේම්ස් උද්යානය.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

හිල්ටන් ලන්ඩන් පැඩිංටන් හි කාමරයක්.එම පැඩිංටන් දුම්රිය ස්ථානයට සමීපතම හෝටලය 4-තරු වේ හිල්ටන් ලන්ඩන් පැඩිංටන් පාලමකින් දුම්රිය ස්ථානයට සම්බන්ධ කර ඇති.

වායුසමනය කරන ලද කාමරවල පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු හෝ සිව් දෙනෙකු දක්වා නිදා ගත හැකි අතර කුඩා බාර් එකක් සමඟ පැමිණේ. ඔවුන් සතුව තේ/කෝපි සාදන්නෙකු ද සිටී. ඊට අමතරව, සමහර කාමර ගාස්තු වලට නොමිලේ උදෑසන ආහාරය ලබා දෙන විධායක විවේකාගාරය වෙත ප්‍රවේශ වීම ඇතුළත් වේ.

හෝටල් පහසුකම් වලට අවන්හලක් සහ බාර් එකක් ඇතුළත් වේ. ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් ද ඇත.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 3 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව දහවල් 12 යි.

146 ප්‍රෙඩ් වීදිය, වෙස්ට්මිනිස්ටර් බෝරෝ, ලන්ඩන්, ඩබ්ලිව් 2 1 ඊඊ, එක්සත් රාජධානිය

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

පැඩිංටන් දුම්රිය ස්ථානය අසල ඇති අනෙකුත් හෝටල්

 

 

 

 

 

පැඩිංටන් දුම්රිය ස්ථානයේ නව ස්ථානයේ පැඩිංටන් වලස් ප්‍රතිමාව
මර්කූර් ලන්ඩන් පැඩිංටන් හෝටලය සහ සොෆියා හෝටලය ද ඒ අසල ඇති අනෙකුත් හෝටල් වලට ඇතුළත් ය. ද වන්දනාකරු ද ඇත.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මර්කූර් ලන්ඩන් පැඩිංටන් හෝටලය

 

 

 

 

 

මර්කූර් ලන්ඩන් පැඩිංටන් හෝටලය.තරු 4 යි මර්කූර් ලන්ඩන් පැඩිංටන් හෝටලය දුම්රිය ස්ථානයේ සිට කි.මී 0.1 ක් හෝ සැතපුම් 0.06 ක් isතින් වේ. ඔවුන් ගුවන් තොටුපල ෂටලයක් ලබා දෙයි.

වායුසමනය කළ කාමරවල පුද්ගලයන් එක්, දෙදෙනෙකු හෝ තිදෙනෙකු දක්වා නිදා ගත හැකිය. ඔවුන් පැමිණෙන්නේ තේ/කෝපි සාදන්නා සහ නොමිලේ මිනිබාර් සමඟ ය.

හෝටල් පහසුකම් වලට අවන්හලක් සහ කැෆේ එකක් ඇතුළත් වේ. කුඩා වෙළඳ පොලක් මෙන්ම ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් ද ඇත.

අතිරේක ගාස්තුවක් සඳහා සුරතල් සතුන්ට රැඳී සිටිය හැකිය.

වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් ද ඇත.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 3 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව උදෑසන 11 යි.

144 ප්‍රෙඩ් වීදිය, පැඩිංටන්, වෙස්ට්මිනිස්ටර් බෝරෝ, ලන්ඩන්, ඩබ්ලිව් 2 1 එච් යූ, එක්සත් රාජධානිය

 

 

 

 

 

 

 

සොෆියා හෝටලය

 

 

 

 

 

සොෆියා හෝටලයේ කාමරයක්.එම සොෆියා හෝටලය පැඩිංටන් දුම්රිය ස්ථානයේ සිට කි.මී 0.1 ක් හෝ සැතපුම් 0.06 ක් aතින් පිහිටි අයවැය විකල්පයකි.

ඔවුන් එක් අයෙකු, දෙදෙනෙකු හෝ තිදෙනෙකු දක්වා නිදා ගැනීමට කාමර ලබා දේ.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 1 යි සහ පිටවීමේ වේලාව උදෑසන 8 සිට 11 දක්වා.

5 ඒ ලන්ඩන් වීදිය, වෙස්ට්මිනිස්ටර් බෝරෝ, ලන්ඩන්, ඩබ්ලිව් 2 1 එච්එල්, එක්සත් රාජධානිය

 

 

 

 

 

 

 

වන්දනාකරු

 

 

 

 

 

පිල්ග්‍රිම් හි කාමරයක්.වන්දනාකරු එය පැඩිංටන් සිට කි.මී 4 ක් හෝ සැතපුම් 0.1 ක් isතින් පිහිටි තරු 0.06 හෝටලයකි.

කාමර නිදා ගන්නේ එක් අයෙකු හෝ දෙදෙනෙකු සඳහා ය. ඇඳන් සහිත ඇඳන් සහිත කාමර පිරිනැමේ.

හෝටල් පහසුකම් වලට අවන්හලක් සහ කැෆේ එකක් ඇතුළත් වේ.

අතිරේක ගාස්තුවක් සඳහා සුරතල් සතුන්ට රැඳී සිටිය හැකිය.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 3 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව දහවල් 12 යි.

25 ලන්ඩන් වීදිය, වෙස්ට්මිනිස්ටර් බොරෝ, ලන්ඩන්, ඩබ්ලිව් 2 1 එච්එච්, එක්සත් රාජධානිය

 

 

 

 

පැඩිංටන් දුම්රිය ස්ථානය අසල ඇති තවත් හෝටල් සඳහා මෙතැන ක්ලික් කරන්න ....

 

 

 

 

 

 

 

ආශ්රිත:

හීත්‍රෝ වෙත ආසන්නතම හෝටල්

ලන්ඩන් වල හෝටල්

දුම්රිය ස්ථාන හෝටල්

හීත්‍රෝ එක්ස්ප්‍රස් (11371218765)
වෝටර්ලූ දුම්රිය ස්ථානයට ආසන්නතම හෝටල්

වික්ටෝරියා දුම්රිය ස්ථානයට ආසන්නතම හෝටල්

 

ලන්ඩන් ගුවන් තොටුපල සම්බන්ධක සිතියම