ඩුබායි මරීනා වෙළඳ සංකීර්ණය අසල ඇති හෝටලයක් වන ඩුබායි මරීනා ලිපිනය.

ඩුබායි මරීනා වෙළඳ සංකීර්ණය අසල ඇති හෝටලයක් වන ඩුබායි මරීනා ලිපිනය.

 

 

 

 

 

ඩුබායි මරීනා ලිපිනයේ කාමරයක්.එම ඩුබායි මරීනා වෙළඳ සංකීර්ණයට ආසන්නතම හෝටලය යනු ලිපිනය ඩුබායි මරීනා අයි, සාප්පු සංකීර්ණයේම ඇත. මෙම හෝටලය ගුවන් තොටුපල ෂටලයක් ලබා දෙයි.

කාමර පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු, තිදෙනෙකු හෝ හතර දෙනෙකු දක්වා නිදා සිටින අතර කුඩා බාර් එකක් සමඟ පැමිණේ. ඔවුන් සතුව තේ/කෝපි සාදන්නෙකු ද සිටී.

විවිධ ජාත්‍යන්තර කෑම වර්ග පිරිනමන හෝටල් අවන්හල් තුනක් තිබේ. අතිරේක හෝටල් පහසුකම් සඳහා එළිමහන් පිහිනුම් තටාක දෙකක් සහ උණුසුම් තටාකයක් ඇතුළත් වේ. ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් ද ඇත.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් ද සපයයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 3 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව දහවල් 12 යි.

අල් මාර්සා වීදිය, 66, ඩුබායි මරීනා, තැපැල් පෙට්ටිය 32923, ඩුබායි මරීනා, ඩුබායි, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය

 

 

 

 

 

 

ඩුබායි මරීනා වෙළඳ සංකීර්ණය අසල වෙනත් හෝටල්

 

 

 

 

ක්‍රවුන් ප්ලාසා සහ ඉන්ටර්කොන්ටිනෙන්ටල් යන ස්ථාන ද ඒ අසල ඇත. ඊට අමතරව රැඩිසන් බ්ලූ රෙසිඩන්ස් එකත් තියෙනවා.

 

 

 

 

 

 

ක්‍රවුන් ප්ලාසා ඩුබායි මරීනා

 

 

 

 

ක්‍රව්න් ප්ලාසා ඩුබායි මරීනා.ක්‍රවුන් ප්ලාසා ඩුබායි මරීනා අයි: 0.3 km (සැතපුම් 0.19) කාමර පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු, තිදෙනෙකු හෝ හතර දෙනෙකු දක්වා නිදාගෙන ශීතකරණයක් සමඟ පැමිණේ. ඔවුන් සතුව තේ/කෝපි සාදන්නෙකු ද සිටී.

හෝටල් පහසුකම් වලට ආසියානු සහ ජාත්‍යන්තර ආහාර පිරිනමන අවන්හල් පහක් ඇතුළත් වේ. ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් මෙන්ම එළිමහන් පිහිනුම් තටාකයක් ද ඇත.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් ද සපයයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 3 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව දහවල් 12 යි.

අල් යාහූම් වීදිය, ඩුබායි මරීනා, ඩුබායි මරීනා, 116888 ඩුබායි, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය

 

 

 

 

 

 

අන්තර් මහද්වීපික ඩුබායි මරීනා

 

 

 

 

අන්තර් මහාද්වීපික ඩුබායි මරීනා.අන්තර් මහද්වීපික ඩුබායි මරීනා අයි: 0.3 km (සැතපුම් 0.19) කාමර පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු, තිදෙනෙකු හෝ පස් දෙනෙකු දක්වා නිදාගෙන සිටින අතර කුඩා බාර් එකක් සමඟ පැමිණේ. ඔවුන් සතුව තේ/කෝපි සාදන්නෙකු ද සිටී.

ආසියානු, යුරෝපීය, ඇමරිකානු සහ මැද පෙරදිග ආහාර සපයන හෝටල් අවන්හල් පහක් ඇත. අමතර හෝටල් පහසුකම් සඳහා එළිමහන් පිහිනුම් තටාක දෙකක් සහ ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් ඇතුළත් වේ.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් ද සපයයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 3 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව දහවල් 12 යි.

බේ සෙන්ට්‍රල්, ඩුබායි මරීනා, ඩුබායි මරීනා, 393080 ඩුබායි, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය

 

 

 

 

 

 

රැඩිසන් බ්ලූ රෙසිඩන්ස්, ඩුබායි මරීනා

 

 

 

 

ඩුබායි මරීනා හි රැඩිසන් බ්ලූ රෙසිඩන්ස් හි මහල් නිවාසයක්.රැඩිසන් බ්ලූ රෙසිඩන්ස්, ඩුබායි මරීනා: 0.3 km (සැතපුම් 0.19) මෙම අපාර්තෝටෙල් චිත්‍රාගාරය මෙන්ම නිදන කාමර එකක් හෝ දෙකක සම්පූර්ණ කුස්සියක් සහිත මහල් නිවාසයක් ලබා දෙයි. ඔවුන් පුද්ගලයින් තුන් දෙනෙකු, හතර දෙනෙකු හෝ පස් දෙනෙකු දක්වා නිදා ගන්නා අතර සමහර මහල් නිවාස වල බැල්කනියක් ඇත.

හෝටල් පහසුකම් සඳහා අවන්හල් දෙකක් මෙන්ම එළිමහන් පිහිනුම් තටාක දෙකක් ද ඇතුළත් ය. ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් ද ඇත.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් සලසන අතර විදුලි වාහන ආරෝපණ මධ්‍යස්ථානයක් ඇත.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 3 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව දහවල් 12 යි.

ඩුබායි මරීනා, ඩුබායි මරීනා, ඩුබායි, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය

 

 

 

 

ඩුබායි මරීනා වෙළඳ සංකීර්ණය අසල ඇති තවත් හෝටල් සඳහා මෙතැන ක්ලික් කරන්න ....

 

 

 

 

 

ඩුබායි මරීනා මාල් මරීනා පිවිසුම, ඩුබායිආශ්රිත:

ඩුබායි වල හෝටල්

නොමිලේ නැවැත්වීම සහිත හෝටල්