කැන්කුන් ගුවන් තොටුපල අසල ඇති හෝටල් වලින් එකක් වන කොම්ෆෝට් ඉන් කැන්කුන් ඒරොපුවර්ටෝ.

කැන්කුන් ගුවන් තොටුපල අසල ඇති හෝටල් වලින් එකක් වන කොම්ෆෝට් ඉන් කැන්කුන් ඒරොපුවර්ටෝ.

 

 

 

 

 

CUNterminal 3කැන්කුන් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල (CUN) සඳහා ලොව බොහෝ රටවල ගුවන් සේවා සපයයි. මේවාට එයාර් ප්‍රංශය, ඩෙල්ටා එයාර් ලයින්, බ්‍රිතාන්‍ය එයාර්වේස්, ලුෆ්තන්සා, ට්‍රොපික් එයාර්, වොලාරිස් සහ ඒරොලීනියා ආර්ජන්ටිනාස් ඇතුළත් වේ. කැන්කුන් ඇතුළු ගුවන් ගමන් ගමනාන්ත බෙලිස් සිටි, ලොස් ඇන්ජලීස්, ලන්ඩන්, පැරිස්, බුවනෝස් අයර්ස්, ටොරොන්ටෝ, සහ ෆ්රැන්ක්ෆර්ට්.

 

 

 

 

 

 

 

එම දෙක කැන්කුන් ගුවන් තොටුපළට ආසන්නතම හෝටල් ප්‍රාග්ධන O 24/7 සහ කිම්ෆර්ට් 2.8 ක් (සැතපුම් 1.7) දුරින් පිහිටි කොම්ෆෝට් ඉන් කැන්කුන් ඒරොපුවර්ටෝ ය. හෝටල් දෙකම ගුවන් තොටුපල ෂටලයක් ලබා දෙයි.

 

 

 

 

 

අගනුවර O 24/7 හි කාමරයක්.ප්‍රාග්ධනය O 24/7 ✰✰: වායු සමීකරණය කළ කාමරවල පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු, හතර දෙනෙකු, හය දෙනෙකු හෝ අට දෙනෙකු දක්වා නිදා ගත හැකිය. ඔවුන් පැමිණෙන්නේ කෝපි මැෂිමක් සහ මිනි බාර් එකක් සමඟ ය. සමහර කාමරවල ශීතකරණයක් ද ඇත.

හෝටල් පහසුකම් සඳහා කැෆේ සහ කෑම කඩයක් ඇතුළත් වේ.

වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් ද ඇත.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව දහවල් 3 සිට රාත්‍රී 11 දක්වා වේ. එම පිටත් වීමේ වේලාව උදෑසන 11 යි.

කැරිටෙරා කැන්කන් ඒරොපුවර්ටෝ කේඑම් 15 යූඑන්ටී 1 ප්‍රාදේශීය 2, 77569 කැන්කොන්, මෙක්සිකෝව

 

 

 

 

 

කම්පෝට් ඉන් කැන්කුන් ඒරොපුවර්ටෝ හි කාමරයක්.සැනසිල්ල ඉන් කැන්කුන් ඒරොපුවර්ටෝ අයි: වායුසමීකරණය කළ කාමරවල පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු හෝ සිව් දෙනෙකු නිදා ගත හැකි අතර කෝපි සාදන්නෙකු සමඟ පැමිණේ.

හෝටල් අවන්හලක් ද ඇත.

අතිරේක ගාස්තුවක් සඳහා සුරතල් සතුන්ට රැඳී සිටිය හැකිය.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් ද සපයයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව දහවල් 3 සිට රාත්‍රී 11 දක්වා වේ. එම පිටත් වීමේ වේලාව උදෑසන 7 සිට පස්වරු 30 දක්වා.

කැරිටෙරා කැන්කන් - ඒරොපුවර්ටෝ එම්සා 4 එල් 5 එස්එම් 301, 77560 කැන්කොන්, මෙක්සිකෝව

 

 

 

 

 

 

කැන්කුන් ගුවන් තොටුපල අසල වෙනත් හෝටල්

 

 

 

 

මේ අසල ඇති අනෙකුත් ගුවන් තොටුපල හෝටල් නම් මැරියට් කැන්කුන් ගුවන් තොටුපල විසින් අංගනය සහ මැරියට් කැන්කන් ගුවන් තොටුපල විසින් ෆෙයාර්ෆීල්ඩ් ඉන් සහ සූට්ස් ය.

 

 

 

 

 

 

මැරියට් කැන්කුන් ගුවන් තොටුපල විසිනි

 

 

 

 

මැරියට් කැන්කුන් ගුවන් තොටුපල විසින් මළුව.මැරියට් කැන්කුන් ගුවන් තොටුපල විසිනි අයි: 2.9 km (සැතපුම් 1.74) මෙම හෝටලය මඟින් නොමිලේ ගුවන් තොටුපල ෂටලයක් මෙන්ම මුහුදු වෙරළට ෂටල් සේවාවක් ද ලබා දේ.

වායුසමීකරණය කළ කාමරවල පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු හෝ සිව් දෙනෙකු දක්වා නිදා ගත හැකිය. සමහර කාමර වල කෝපි සාදන්නෙකු සිටී.

හෝටල් පහසුකම් වලට අවන්හලක් සහ කුඩා වෙළඳපොලක් ඇතුළත් වේ. ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් සහ එළිමහන් පිහිනුම් තටාකයක් ද ඇත.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් ද සපයයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 3 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව දහවල් 12 යි.

Blvd ලුයිස් ඩොනල්ඩෝ කොලෝසියෝ කි.මී .12.5, 77500 කැන්කොන්, මෙක්සිකෝව

 

 

 

 

 

 

ෆෙයාර්ෆීල්ඩ් තානායම සහ සූට්ස් මැරියට් කැන්කුන් ගුවන් තොටුපල විසිනි

 

 

 

 

ෆෙයාර්ෆීල්ඩ් තානායම සහ සූට්ස් මැරියට් කැන්කුන් ගුවන් තොටුපල විසිනි.ෆෙයාර්ෆීල්ඩ් තානායම සහ සූට්ස් මැරියට් කැන්කුන් ගුවන් තොටුපල විසිනි අයි: 3.1 km (සැතපුම් 1.9) මෙම හෝටලය නොමිලේ ගුවන් තොටුපල ෂටලයක් ලබා දේ.

කාමර දෙක, තුන හෝ හතර දෙනෙකුට නිදා ගත හැකි අතර කෝපි සාදන්නෙකු සමඟ පැමිණේ. ඒවායේ මයික්‍රෝවේව් උදුනක් ද තිබේ.

හෝටල් පහසුකම් වලට අවන්හලක් සහ කුඩා වෙළඳපොලක් ඇතුළත් වේ. එළිමහන් පිහිනුම් තටාකයක් ද ඇත.

අතිරේක ගාස්තුවක් සඳහා සුරතල් සතුන්ට රැඳී සිටිය හැකිය.

නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් ද ඇත.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 3 යි. එම පිටත් වීමේ වේලාව දහවල් 12 සිට 12 දක්වා වේ.

Blvd ලුයිස් ඩොනල්ඩෝ කොලෝසියෝ එස්එම් 305 MZA 01, 77533 කැන්කොන්, මෙක්සිකෝව

 

 

 

 

 

කැන්කන් හි අන්තර් ජෙට් ඒ 320ආශ්රිත:

ගුවන් තොටුපල හෝටල් නාමාවලිය

නොමිලේ නැවැත්වීම සහිත හෝටල්