कॅलिफोर्नियातील सॅन दिएगो आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (SAN) पासून हे सध्याचे निर्गमन आहेत:

 

 

 

 

 

 

 

अलास्का-एअरलाइन्स KSAN- टेकऑफ
संबंधित:

सॅन दिएगो विमानतळ आगमन

विमानतळ हॉटेल निर्देशिका

सण डीयेगो मधील हॉटेल्स

सॅन दिएगो विमानतळावरून उड्डाणे