Deutschesmuseum2
म्युनिकमधील ड्यूश संग्रहालयाचे सर्वात जवळचे हॉटेल आहे हॉटेल अॅडमिरल ✰✰✰✰ जे 0.2 किमी (.12 मैल) दूर आहे.

 


 

ड्यूश संग्रहालयाजवळील इतर हॉटेल्स:

H'Otello B'01 ✰✰✰✰: 0.3 किमी (.19 मैल) विमानतळ शटल.


 

हॉटेल Isartor ✰✰✰: 0.3 किमी (.19 मैल)


स्टॅम्प जर्मनी 2003 - 100 जाहरे ड्यूशेस संग्रहालय
नोवोटेल मुन्चेन सिटी ✰✰✰✰: 0.4 किमी (.25 मैल)


 

हॉलिडे इन म्युनिक सिटी सेंटर ✰✰✰✰: 0.4 किमी (.25 मैल)


 

हॉटेल मारियाहिल्फ ✰✰✰: 0.4 किमी (.25 मैल)


अल्टामिरा 01 ची पुनरुत्पादन गुहा
हिल्टन म्युनिक शहर ✰✰✰✰: 0.5 किमी (.33 मैल)

 

संबंधित:

म्युनिक रेल्वे स्टेशन जवळील हॉटेल्स

म्युनिक विमानतळाजवळील हॉटेल्स

ड्यूश संग्रहालय 2