ເສັ້ນຂອບຟ້າຂອງຊີແອດເທິລ.

 

 

 

ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໂຮງແຮມທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຈຸດສົນໃຈຕໍ່ໄປນີ້ທີ່ສຸດໃນຊີແອດເທິລ, ວໍຊິງຕັນ:

 

ສະ ໜາມ ໂບອິງ (BFI)

ຊີແອດເທິລ - ສະ ໜາມ ບິນນານາຊາດ Tacoma (SEA)