Castle Cinderella 2008
ຂໍ້ຄວາມເຫຼົ່ານີ້ບອກລາຍຊື່ໂຮງແຮມທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຈຸດສົນໃຈຕໍ່ໄປນີ້ທີ່ Orlando, Florida:

ສະຫນາມບິນ

ສູນປະຊຸມ Orlando

SeaWorld Orlando

 

 

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ:

ໂຮງແຮມໃນ Orlando ທີ່ມີສວນສາທາລະນ້ ຳ.

ໂຮງແຮມໃນ Orlando ມີລະບຽງ

 

 

 

OrlandoNightSkyline