ຮູບພາບໂດຍ USA-Reiseblogger ຈາກ Pixabay

 

 

 

ຂໍ້ຄວາມເຫຼົ່ານີ້ບອກລາຍຊື່ໂຮງແຮມທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຈຸດສົນໃຈຕໍ່ໄປນີ້ທີ່ Dallas, Texas:

 

Dallas Arboretum & ສວນພະລຶົກສະສາດ

Dallas - ສະ ໜາມ ບິນສາກົນ Fort Worth

ສະຫນາມຮັກ Dallas

Downtown

ພາກໃຕ້ University Methodist