ຂໍ້ຄວາມເຫຼົ່ານີ້ບອກໂຮງແຮມທີ່ຢູ່ໃກ້ທີ່ສຸດຕໍ່ກັບສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕໍ່ໄປນີ້ໃນລອນດອນ, ປະເທດອັງກິດ: ສະ ໜາມ ກິລາລອນດອນ Oxford Circus Piccadilly Circus Wembley Stadium  

ອ່ານ→